kolejne obowiązkowe szkolenie co to jest
Jak leczyć Kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów? Czym jest używają aparatów RTG, muszą do.

Czy przydatne?

Definicja Kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów

Co oznacza KOLEJNE OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA STOMATOLOGÓW: Wszyscy lekarze stomatolodzy, którzy w swojej praktyce używają aparatów RTG, muszą do końca tego roku ukończyć szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Szkolenie to trwa aż 46 godz., a jest bardzo niewiele ośrodków, które mogą takie zajęcia prowadzić i wydać certyfikat. Czy należy się spieszyć?
Wymóg ukończenia szkolenia zakresu ochrony radiologicznej pacjenta ciąży na wszystkich lekarzach, którzy używają do pracy promieniowania RTG. Nakłada go rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.08.2005 r. w kwestii warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zostało one opublikowane w Dzienniku Ustaw w paĽdzierniku 2005 roku. (Dz.U. 2005 r., nr 194, poz. 1625). Co 5 lat powtórkaParagraf 5 ustęp 6 tego rozporządzenia brzmi: Rentgenowskie badania stomatologiczne są realizowane poprzez lekarzy radiologów, lekarzy dentystów albo techników elektroradiologii. Rentgenowskie badania stomatologiczne inne niż wewnątrzustne są opisywane poprzez lekarza radiologia albo lekarza dentystę, który odbył odpowiednie przeszkolenie z zakresie radiologii szczękowo-twarzowej.W następnym paragrafie zapisano nakaz odbycia odpowiednich szkoleń. Paragraf 6 ustęp 1: Osoby, o których mowa w $5 ust. 1-8 (a więc także lekarze dentyści), w ramach ustawicznego kształcenia, o którym mowa w art. 33i ust 2, odbywają szkolenie specjalistyczne osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych, zwane dalej „szkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta” zakończone egzaminem testowym i potwierdzone certyfikatem wydawanym na moment 5 lat.Z przytoczonych ponad fragmentów rozporządzenia wynika, iż co 5 lat każdy doktor musi dostać certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dotyczącego ochrony radiologicznej pacjenta. Rozporządzenie to ustala szczegółowy program szkolenia. Niestety ono jest bardzo długie. W razie radiodiagnostyki, trwa aż 46 godz.. By zaliczyć szkolenie trzeba poświęcić cały tydzień, albo kilka weekendów. Kursy takie organizuje między innymi Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej. Cena 5-dniowego kursu wynosi 450 zł. niewiele nas….Rozporządzenie nakłada na lekarzy
wymóg uzyskania certyfikatu do 31 grudnia 2008 roku. Znaczy to, iż trzeba się spieszyć, ponieważ jest bardzo wielu lekarzy (nie tylko dentyści, lecz wszyscy wykorzystujący w swych praktykach RTG), którzy muszą takie szkolenie zaliczyć. Z kolei . niewiele jest osób uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Właśnie dlatego Ministerstwo Zdrowia ponoć opracowuje nowy harmonogram tego szkolenia, tak by było możliwe ukończenie kursu pośrodku dwóch dni (weekendu). Z jednej strony pozwoli to lekarzom odbyć szkolenia bez przymusowej przerwy w pracy, a z drugiej - więcej osób zdoła ukończyć kurs przed końcem tego roku. (PS)

Stomatolog Krakdent Ma 20 Lat!:
Dentysta stomatologów i 3355 wystawców - to łączny bilans dotychczasowych dziewiętnastu edycji Międzynarodowych Targów Stomatologicznych Krakdent organizowanych poprzez Targi w Krakowie. poprzez kilkanaście kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.
Stomatolog Krakdent 2011:
Dentysta zorganizowanych Targów, drugie pod względem wielkości w Polsce, poprzeczka wysoko postawiona i spełnione oczekiwania – słowa Agaty Boguskiej z spółki Suvoroff Trade to najkrótsze podsumowanie 19 kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.
Stomatolog Koniec Papierowych Recept ?:
Dentysta papierowych druczków, niewyraźnie wypełnianych poprzez lekarzy - recepty wypełniane w komputerze. I dzięki komputera będą odczytane poprzez aptekarzy – czy to bajka? Pod koniec tego roku kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.
Stomatolog KRAKDENT 2010 Stoisko d19:
Dentysta odwiedzenia naszego stoiska na targach Krakdent 2010. Targi odbędą się w dniach 4-6 marca 2010 roku, oczywiście w Krakowie przy Centralnej. Stoisko Nowego Gabinetu Stomatologicznego oznaczono kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.
Stomatolog Konto Premium:
Dentysta roczny dostęp do wszystkich zasobów strony internetowej www.nowygabinet.pl. Posiadacz konta ma dostęp  do wszystkich artykułów, które ukazały się w papierowym wydaniu Nowego Gabinetu kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.

Czym jest Kolejne obowiązkowe szkolenie znaczenie w Słownik dentystyczny K .

  • Dodano:
  • Autor: