kolejne obowiązkowe szkolenie co to jest
Jak leczyć Kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów? Czym jest używają aparatów RTG, muszą do.

Czy przydatne?

Definicja Kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów

Co oznacza KOLEJNE OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA STOMATOLOGÓW: Wszyscy lekarze stomatolodzy, którzy w swojej praktyce używają aparatów RTG, muszą do końca tego roku ukończyć szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Szkolenie to trwa aż 46 godz., a jest bardzo niewiele ośrodków, które mogą takie zajęcia prowadzić i wydać certyfikat. Czy należy się spieszyć?
Wymóg ukończenia szkolenia zakresu ochrony radiologicznej pacjenta ciąży na wszystkich lekarzach, którzy używają do pracy promieniowania RTG. Nakłada go rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.08.2005 r. w kwestii warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zostało one opublikowane w Dzienniku Ustaw w paĽdzierniku 2005 roku. (Dz.U. 2005 r., nr 194, poz. 1625). Co 5 lat powtórkaParagraf 5 ustęp 6 tego rozporządzenia brzmi: Rentgenowskie badania stomatologiczne są realizowane poprzez lekarzy radiologów, lekarzy dentystów albo techników elektroradiologii. Rentgenowskie badania stomatologiczne inne niż wewnątrzustne są opisywane poprzez lekarza radiologia albo lekarza dentystę, który odbył odpowiednie przeszkolenie z zakresie radiologii szczękowo-twarzowej.W następnym paragrafie zapisano nakaz odbycia odpowiednich szkoleń. Paragraf 6 ustęp 1: Osoby, o których mowa w $5 ust. 1-8 (a więc także lekarze dentyści), w ramach ustawicznego kształcenia, o którym mowa w art. 33i ust 2, odbywają szkolenie specjalistyczne osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych, zwane dalej „szkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta” zakończone egzaminem testowym i potwierdzone certyfikatem wydawanym na moment 5 lat.Z przytoczonych ponad fragmentów rozporządzenia wynika, iż co 5 lat każdy doktor musi dostać certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dotyczącego ochrony radiologicznej pacjenta. Rozporządzenie to ustala szczegółowy program szkolenia. Niestety ono jest bardzo długie. W razie radiodiagnostyki, trwa aż 46 godz.. By zaliczyć szkolenie trzeba poświęcić cały tydzień, albo kilka weekendów. Kursy takie organizuje między innymi Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej. Cena 5-dniowego kursu wynosi 450 zł. niewiele nas….Rozporządzenie nakłada na lekarzy
wymóg uzyskania certyfikatu do 31 grudnia 2008 roku. Znaczy to, iż trzeba się spieszyć, ponieważ jest bardzo wielu lekarzy (nie tylko dentyści, lecz wszyscy wykorzystujący w swych praktykach RTG), którzy muszą takie szkolenie zaliczyć. Z kolei . niewiele jest osób uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Właśnie dlatego Ministerstwo Zdrowia ponoć opracowuje nowy harmonogram tego szkolenia, tak by było możliwe ukończenie kursu pośrodku dwóch dni (weekendu). Z jednej strony pozwoli to lekarzom odbyć szkolenia bez przymusowej przerwy w pracy, a z drugiej - więcej osób zdoła ukończyć kurs przed końcem tego roku. (PS)

Stomatolog Kolejna Bitwa Między NFZ A NRL:
Dentysta petycji lekarzy namawiających do zbojkotowania umów z NFZ wpłynęło do Prezesa Naczelnej Porady Lekarskiej. Maciej Hamankiewicz wystosował pismo (z 27 października 2011 roku) do lekarzy i lekarzy kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.
Stomatolog KRAKDENT 2010 Stoisko d19:
Dentysta odwiedzenia naszego stoiska na targach Krakdent 2010. Targi odbędą się w dniach 4-6 marca 2010 roku, oczywiście w Krakowie przy Centralnej. Stoisko Nowego Gabinetu Stomatologicznego oznaczono kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.
Stomatolog Koncepcja Ergonomii Wg Firmy A-Dec:
Dentysta organizacja pracy w gabinecie to wyjątkowo istotne warunki efektywnego prowadzenia i rozwijania praktyki. A-dec, jako jeden z największych producentów unitów stomatologicznych (powyżej 16.000 unitów kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.
Stomatolog Kto Nam Wytknie Błąd?:
Dentysta prawdopodobieństwo, iż zabraknie prawników orzekających o błędach lekarzy. Jak to możliwe? Wedle nowelizacją ustawy z 28 kwietnia 2011 roku prawnicy zasiadający w wojewódzkiej komisji ds. orzekania o kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.
Stomatolog Kurs Internetowy Dla Stomatologów:
Dentysta swojej witrynie internetowej (w zakładce aktualności) bezpłatne kursy e-learningowe dla stomatologów „Postępy w stomatologii”. To jest projekt Akademii Medycznej we Wrocławiu finansowany poprzez Unię kolejne obowiązkowe szkolenie dla stomatologów.

Czym jest Kolejne obowiązkowe szkolenie znaczenie w Słownik dentystyczny K .

  • Dodano:
  • Autor: