formach zachęty ustawie co to jest
Jak leczyć O formach zachęty w ustawie refundacyjnej? Czym jest dentoletterach dużo miejsca, ma.

Czy przydatne?

Definicja O formach zachęty w ustawie refundacyjnej

Co to znaczy: Nowa ustawa refundacyjna, której poświęcamy w ostatnich dentoletterach dużo miejsca, ma także zapobiegać korupcji pośród lekarzy, jeżeli chodzi o leki refundowane. Ustawa zakazuje reklamy leków czy wyrobów medycznych wobec lekarzy uprawnionych do ich wypisywania określonej jako: sprzedaż uwarunkowana, upusty, rabaty, bonifikaty, pakiety, programy lojalnościowe, darowizny, nagrody, prezenty, upominki, wycieczki, loterie, losowania, usługi sponsorowane, talony, bony, propozycje użyczeń, transakcji wiązanych, ułatwień i inne propozycje. (art. 49, ust.3)
Wymienione wyżej propozycje określone w tym artykule są jako „formy zachęty”. Jak to się ma zapewnionej poprzez prawo spółkom farmaceutycznym możliwości reklamy swoich produktów, która jest niczym innym jak zachęcaniem do nabycia produktu? także UE (instrukcja 2001/83/WE) umożliwiła reklamowanie leków refundowanych, ba - zabroniła wprowadzania zakazu takich reklam (Trybunał Sprawiedliwości UE w kwestii C-374/05 ). także Minister Zdrowia wypowiedział się na temat powyższego artykułu stwierdzając, iż nie został on stworzony w celu ograniczenia praw do reklamy spółkom farmaceutycznym. Jakie reklamowanie zatem będzie zgodne z prawem, a jakie nie? Nadal będą mogły być służące takie praktyki reklamujące leki, jak: zapraszanie na spotkania promocyjne, sponsorowanie konferencji naukowych, przekazywanie próbek leków i upominków o wartości do 100 złotych, związanych z praktyką medyczną na przykład artykułów biurowych, książek, czasopism medycznych. Upominki te mogą zawierać logo leku czy spółki. Reasumując: wszystkie inne formy zachęty są zabronione, a w świetle etyki były już zabronione przedtem …
 

Czym jest O formach zachęty w ustawie znaczenie w Słownik dentystyczny O .