technologia cyfrowa co to jest
Jak leczyć TECHNOLOGIA CYFROWA - PRZYSZŁOŚĆ STOMATOLOGII? Czym jest to temat Światowego Sympozjum.

Czy przydatne?

Definicja TECHNOLOGIA CYFROWA - PRZYSZŁOŚĆ STOMATOLOGII

Co oznacza TECHNOLOGIA CYFROWA - PRZYSZŁOŚĆ STOMATOLOGII: Dr Patric Dixon Technologia cyfrowa wymienia stomatologię – to temat Światowego Sympozjum 3M ESPE, które odbyło się w dniach 18-20 maja w St. Paul w Stanach Zjednoczonych. Wzięło w nim udział niemal 130 profesjonalistów reprezentujących powyżej 40 państw.Obecność lekarzy z całego świata sprzyjała dzieleniu się doświadczeniami związanymi z nowymi rozwiązaniami, których dostarczają nowoczesnej stomatologii technologie cyfrowe i dyskusjom na temat, jak przyszłe cyfrowe rozwiązania wpłyną na jakość procedur klinicznych – podkreślał Koordynator spotkania dr John Sorensen.
Dr Patric Dixon (na zdjęciu), nazywany poprzez brytyjskie media wizjonerem i kluczowym inspiratorem rozwiązań cyfrowych w medycynie przedstawił uczestnikom wizję życia i rozwoju w cyfrowym świecie. Podkreślał nieodwracalność zmian zachodzących w tym zakresie w branży stomatologicznej.pośrodku dwóch kolejnych dni, w trakcie spotkań i wykładów ekipa wybranych lekarzy praktyków dzieliła się własnymi doświadczeniami związanymi z pobieraniem wycisków sposobem tradycyjną i cyfrową i wiedzą na temat błyskawicznie rozwijającej się dziedziny zintegrowanych mechanizmów cyfrowych obejmujących również mechanizm CAD/CAM. „Dyskusje i zamiana opinii sporo nam dały, otworzyły umysły na nowe możliwości w stomatologii” – wspomina dr Reinhard Hickel, Przewodniczący Sympozjum. „Atmosfera spotkania i tematy na nim poruszane pokazują, jak błyskawicznie rozwija się stomatologia i jak wiele jest pośród lekarzy entuzjazmu wokół możliwości oferowanych poprzez nowe rozwiązania.” – dodaje.„sposobność współpracy, nowe perspektywy, które ujrzeliśmy były nadzwyczajnie ekscytujące – zobaczyliśmy, nad czym pracują nasi koledzy i odkrywaliśmy jak możemy tę wiedzę zastosować w realizacji własnych zadań” – mówi dr Dennis Fasbinder, jedna z osób prowadzących spotkania na Sympozjum.Dr Francois Duret opisał 3 ekipy lekarzy stomatologów - „Pierwsza ekipa neguje każdą nowość, dba o swoich pacjentów, tak jak została tego nauczona na uczelni 10-20 lat temu. Druga ekipa jest ostrożna, lecz zainteresowana nowościami. Ta ekipa usłyszy o Sympozjum i przeczyta materiały ze spotkania. I ostatnia ekipa – to lekarze z inicjatywą, którzy sami sięgają po lekturę i szukają nowych rozwiązań dla swojej praktyki.” To Ci ostatni lekarze są kluczowym motorem podnoszenia jakości leczenia stomatologicznego. Zwracano uwagę nie tylko na konieczność dostarczania nowych rozwiązań tym lekarzom i używania już dzisiaj technologii cyfrowych, lecz także na wagę nauki w tym zakresie na uczelniach kształcących stomatologów.Sympozjum było okazją do zaprezentowania obecnej oferty 3M ESPE z zakresu stomatologii cyfrowej – mechanizmu Lava Korony i Mosty i skanera wewnątrzustnego Lava Chairside Oral Scanner (C.O.S.). Na temat skanera, jego aktualnych i przyszłych możliwości, i możliwości cyfrowego pobierania wycisków wypowiadał się Dr. Janos Rohaly z Brontes Technologies (aktualnie firma 3M). Dr Gerard Kugel z Tufts Univeristy zaprezentował wyniki własnych badań klinicznych, gdzie wykazał, iż jakość uzupełnień protetycznych wykonanych po wykorzystaniu skanera jest znacząco lepsza od jakości uzupełnień wykonanych na bazie szablonowych wycisków. 68% uczestników spotkania uznało, iż integracja Lava C.O.S. z istniejącymi rozwiązaniami jest wyjątkowo łatwa. kluczowym celem 3M ESPE jest prowadzenie badań nastawionych na tworzenie nowości technologicznych, które mogą rozwinąć i zintegrować istniejące rozwiązania, i które ułatwią wprowadzanie kolejnych etapów w cyfrowej stomatologii. w trakcie dyskusji prowadzonej poprzez 5 lekarzy praktyków, uczestnicy odpowiadali na pytanie: „Jak stomatologia cyfrowa i technologia 3D zmieni stomatologiczną procedurę ..pośrodku nadchodzących 5 lat”.W ramach prowadzonej dyskusji uznano, iż poprawa precyzji i jakości uzupełnień, jakości mechanizmów i komfortu pacjenta są głównymi elementami motywującymi do inwestowania w nowe technologie. Zauważono również, iż pojawianie się coraz to nowych możliwości nie tylko wpływa na przyrost potrzeb jakościowych lekarzy, lecz również podnosi wymogi pacjentów.Podsumowaniem rozmów było stwierdzenie, iż zmiana to nie cel sam w sobie. Zmiana to definicja, które definiuje przyszłość stomatologii.„Mam nadzieję, iż spotkanie dodało uczestnikom energii i inspiracji, którą wykorzystają nie tylko przy poszukiwaniu nowych pomysłów na wprowadzanie stomatologii cyfrowej do swojej praktyki, lecz również na rozwijanie jakości stomatologii w ogóle” – mówi dr Gerhard Kultermann.Na zakończenie Sympozjum wystąpił Jeff Lavers, Wice-Prezydent 3M ESPE. Podkreślił, iż partnerstwo i szeroko rozumiana współpraca z praktykami stomatologii to kluczowa idea, która pozwala pozostawać 3M ESPE liderem na rynku stomatologii. Doświadczenie lekarzy i chęć dzielenia się nim w połączeniu z praktycznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami 3M ESPE pozwalają na budowanie przyszłości stomatologii. Nadchodzące 20 lat stomatologii nie będzie przypominać tych 20 minionych. Branża ulega wielkim przemianom, a 3M ESPE stawia sobie za cel przewodzenie temu procesowi i dzielenie się własnymi odkryciami z lekarzami przez oferowanie godnych zaufania Ľródeł informacji. 3M ESPE wykorzystuje wszelakie ścieżki i możliwości, współpracuje z lekarzami, laboratoriami, firmami z branży, placówkami naukowymi, uniwersytetami, by uczynić praktykę lekarza łatwiejszą i bardziej skuteczną, a pacjenta bardziej zadowolonym z ostatecznego efektu pracy lekarza

Stomatolog Tylko 4,16 Za m2 Gabinetu:
Dentysta podatku od nieruchomości określa gmina, na terenie której znajduje się nieruchomość. Jednak w razie nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność związana z ochroną zdrowia, są nieco inne technologia cyfrowa - przyszłość stomatologii.
Stomatolog Targi Wracają Do Łodzi:
Dentysta przerwy w Łodzi znów odbędą się targi stomatologiczne. Nie będzie to CeDe, lecz Dentexpo ŁódĽ. Łódzkie targi zaplanowano na 3 i 4 września, a tegoroczne CeDe odbędzie się w Poznaniu 23-25 września technologia cyfrowa - przyszłość stomatologii.
Stomatolog Twinky Star W Kolorze Jagodowym:
Dentysta VOCO to kolorowy materiał do wypełnień opracowany i przeznaczony w szczególności dla dzieci, które przechodziły już zabiegi w obrębie uzębienia. VOCO opracowała materiał wypełnieniowy w ośmiu technologia cyfrowa - przyszłość stomatologii.
Stomatolog Testowanie RTG:
Dentysta bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego, prócz doskonalenia aparatury, zaostrzane jest prawo. Fundamentalnym polskim aktem prawnym określającym zasady „działalności w dziedzinie technologia cyfrowa - przyszłość stomatologii.
Stomatolog Tańszy E-Podpis Dla Lekarzy:
Dentysta Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia (OZPPSZ) wynegocjował z spółką Unizeto warunki na jakich lekarze będą mogli kupić urządzenie do składania podpisu elektronicznego. Rozporządzenie technologia cyfrowa - przyszłość stomatologii.

Czym jest TECHNOLOGIA CYFROWA znaczenie w Słownik dentystyczny T .

  • Dodano:
  • Autor: