Alergia na zwierzęta co to jest
Leczenie Alergia na zwierzęta. Definicja: Częstość alergii na zwierzęta w ostatnim okresie.

Czy przydatne?

Definicja Alergia na zwierzęta

Co to jest: Częstość alergii na zwierzęta w ostatnim okresie dynamicznie wzrasta i bez pośpiechu zrównuje się z częstością występowania uczuleń na pyłki traw i drzew. Ocenia się, iż ok. 4-10% populacji ogólnej i 15-40% populacji atopowej jest uczulona na alergeny psa albo kota, nie wspominając o innych zwierzętach. Do najczęściej uczulających zwierząt należy: pies, kot, ptaki domowe (papużki, kanarki, gołębie i tym podobne), ptaki hodowlane (kury, kaczki, i tym podobne))), rybki, gryzonie zwierzęta futerkowe hodowane w domu: chomiki, świneki morskie, myszki) Uczulają także towary z sierści zwierząt na przykład futra i wełna owcza, królicza, wielbłądzia, z lamy, i tym podobne)))) Wysoki odsetek alergii na zwierzęta odnotowuje się wśród rolników i farmerów i coraz częściej u pracowników laboratoriów, ogrodów zoologicznych i cyrkach, stadnin czy także u lekarzy weterynarii. Alergeny zwierzęce są obecne przede wszystkim w próbkach kurzu domowego pobranych z podłóg, miękkich wykładzin, a również w powietrzu pomieszczeń. Alergenami zwierzęcymi odpowiedzialnymi za wystąpienie reakcji alergicznej u człowieka jest: naskórek (pies, kot, koń, królik, krowa, mysz) mocz (kot, pies, świnka morska, mysz, szczur) ślina (pies, kot) włosie albo sierść (koń, pies, krowa) kał ( papugi, gołębie) Za występowanie całorocznych choroby alergicznych odpowiedzialne są alergeny zwierząt, które w przeciwieństwie od alergenu pyłku roślin i roztoczy kurzu domowego, nie wykazują sezonowych wahań stężenia w domach. Alergeny wydzielane ze śliną, moczem, osoczem, naskórkiem, ulegają aerolizacji poprzez co z sporą łatwością przenikają do dróg oddechowych albo także osadzają się na błonach śluzowych gdzie łączą się ze swoistą IgE, wywołują uwolnienie mediatorów reakcji alergicznej m.in histaminy wskutek czego dochodzi do stworzenia typowych dla alergii objawów. Ich rodzaj zależy w największym stopniu od drogi, którą dany alergen otrzymał się do organizmu. Najczęściej występują symptomy ze strony błon śluzowych nosa (nieżyt nosa) i spojówek (zapalenie spojówek), kiedy to alergeny dostają się bezpośrednio do nosa albo także osadzają się na spojówce gałki ocznej. Regularnie dochodzi także do rozwoju astmy oskrzelowej, kiedy alergeny dostają się do oskrzeli drogą wziewną. Z kolei w wyniku miejscowego działania alergenu, który na przykład po polizaniu poprzez zwierzę dochodzi do rozwoju pokrzywki albo obrzęku naczynioruchowego. Najniebezpieczniejszą postacią alergii, która wymaga szybkiego udzielenia pomocy lekarskiej jest wstrząs anafilaktyczny do którego dochodzi najczęściej poprzez ugryzienie zwierzęcia, na którego dana osoba jest uczulona, albo poprzez użądlenie poprzez szerszenie. Rozpoznanie Podobnie jak dla wszystkich alergii, także w razie alergii na zwierzęta decyzyjnym dla rozpoznania jest przeprowadzenie dokładnej rozmowy z chorym z określeniem wszystkich możliwych źródeł ekspozycji na różne zwierzęta. Istotne jest zarówno połączenie występowania objawów z ekspozycją na zwierzęta, jak także ustępowanie objawów alergicznych w razie izolacji od narażenia na przykład w trakcie wakacji albo weekendu. Wstępne rozpoznanie alergii na zwierzęta powinno być potwierdzone testami skórnymi, najlepiej wykonanymi sposobem nakłucia naskórka (test punktowy). Postępowanie w alergii na zwierzęta Najskuteczniejszym postępowaniem w alergii na zwierzęta jest usuwanie zwierzęcia z domu, które doprowadza zarówno do redukcji stężenia alergenów zwierzęcych, jak i do złagodzenia albo ustąpienia objawów klinicznych. Czasami po usuwanie źródła uczulenia jakim jest zwierzątko symptomy mogą się poprzez jakiś czas utrzymywać, bo poprzez cały czas alergeny zwierzęcia są nadal obecne w drobinach kurzu obecnym w naszym mieszkaniu. Sporymi rezerwuarami alergenów zwierzęcych w domu są ponadto materace, gdzie nawet po usunięciu zwierzęcia mogą być obecne jego alergeny poprzez sporo lat. Dlatego także, należy usunąć stare materace, wykładziny podłogowe, wyczyścić w wysokiej temperaturze dywany i miękkie obicia meblowe by w pełni pozbyć się alergenów zwierzęcia. Taki sposób postępowania prowadzi do tego, iż ekspozycja maleje w znaczny sposób. w razie, kiedy usuwanie zwierzęcia z najbliższego otoczenia nie jest możliwe, należy dążyć do pomniejszenia ilości uwalnianych alergenów albo ich rozpowszechniania w otoczeniu. W tym celu należy zmniejszyć albo najlepiej usunąć wyścielane meble, dywany i wykładziny dywanopodobnej, które stanowią znaczący rezerwuar alergenów. Należy stosować łatwo zmywalne wykładziny podłogowe i dbać o ich regularne zmywanie środkiem dezynfekującym. Efektywną sposobem ograniczania ilości antygenu wdychanego poprzez chorych jest wyposażenie domu chorego w odpowiednie filtry powietrza. Przy sprzątaniu mieszkania ważnym jest wykorzystywanie odkurzaczy z odpowiednim filtrem o wysokiej wydajności (HEPA – high efficiency particulate air), który ma umiejętność eliminowania powyżej 90% cząstek w szczególności tych małych. W miejscach pracy, celem pomniejszenia ekspozycji, zaleca się stosownie odzieży ochronnej, szczególnych masek, gogli i wykorzystywanie wyciągów i barier powietrznych. Postępowanie lecznicze Leczenie farmakologiczne alergii na zwierzęta nie jest różna od leczenia alergii wywołanej innymi powodami. W postępowaniu terapeutycznym stosuje się zarówno leki objawowe (antyhistaminiki w nieżycie spojówek i nosa albo doraźnie beta-mimetyki wziewne w astmie) jak i leki przeciwzapalne ( na przykład w formie kortykosteroidów donosowych albo wziewnych) które hamują toczący się mechanizm zapalny w błonie śluzowej nosa albo oskrzeli. Drugim, w okolicy unikania ekspozycji, przyczynowym metodą leczenia alergii na zwierzęta jest immunoterapia, jednak nie jest ona rekomendowana u większości pacjentów. Immunoterapię stosuje się raczej w alergiach na zwierzęta kiedy narażenie na alergeny ma charakter zawodowy, a w miejscu pracy nie da się uniknąć kontaktu ze zwierzętami (( na przykład rolnicy, weterynarze). także chorzy z bardzo nasilonymi symptomami alergii, u których nawet pośrednia ekspozycja na niewielkie stężenia alergenu prowadzi do ciężkich objawów klinicznych powinni poddać się leczeniu odczulającemu

Czym jest Alergia na zwierzęta znaczenie Słownik leczenie A .