Choroby reumatyczne - totny co to jest
Leczenie Choroby reumatyczne - istotny problem społeczny. Definicja: Ekipa Europarlamentarzystów.

Czy przydatne?

Definicja Choroby reumatyczne - istotny problem społeczny

Co to jest Choroby reumatyczne - istotny problem społeczny: Ekipa Europarlamentarzystów wywodząca się z różnych środowisk politycznych i państw członkowskich UE złożyła do Parlamentu Europejskiego pisemne oświadczenie nr 41, dotyczące chorób reumatycznych. Kluczowym celem dokumentu jest wezwanie Komisji Europejskiej do nadania chorobom reumatycznym charakteru priorytetowego. Uznanie tej ekipy schorzeń za ważny problem socjalny w skali Europy umożliwi wprowadzenie chorób reumatycznych do nowej europejskiej strategii zdrowia i objęcie ich 7 ramowym programem badawczym. Wniosek zostanie poddany głosowaniu jeżeli do 5 października 2005 r. poprze go powyżej połowa z ogólnej liczby 366 Eurodeputowanych.Autorami oświadczenia są: Richard Howitt (ogromna Brytania) Przewodniczący EP’s Disability Intergroup, Adamos Adamou (Cypr), David Hammerstein (Hiszpania), Ursula Stenzel (Austria) i Grażyna Staniszewska (Polska). Dotychczasowe działania wspierające deklarację nr 41 w Polsce zaowocowały uzyskaniem poparcia ze strony połowy z ogólnej liczby Eurodeputowanych. Pod oświadczeniem podpisali się między innymi Jerzy Buzek, Bronisław Geremek, Janusz Wojciechowski, Michał Tomasz Kamiński, Jan Jerzy Kułakowski, Jacek Emil Saryusz – Wolski, Maciej Giertych.Nadanie chorobom reumatycznym charakteru priorytetowego w ramach 7 ramowego programu badań naukowych UE to główny cel oświadczenia. Dlatego dolegliwości reumatyczne zostaną uznane za zagrożenie równie poważne jak na przykład nowotwory czy dolegliwości serca. Sygnatariusze oświadczenia wzywają państwa członkowskie UE do zapobiegania zagrożeniom ze strony chorób reumatycznych przez umożliwienie jednolitego dostępu do wszystkich metod ich leczenia w państwach UE, w tym również do nowoczesnych leków biologicznych, które są już dostępne na rynku i przynoszą imponujące efekty terapeutyczne. Deklaracja nr 41 wzywa Komisję Europejską również do wzmocnienia i ujednolicenia legislacji, żeby przez wprowadzenie szczególnych instrukcji na szczeblu europejskim stało się możliwe wyeliminowanie z zapisów prawnych wszelkich przedmiotów dyskryminacji niepełnosprawnych i umożliwienie im skutecznego leczenia we wszystkich państwach UE. „Niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą dolegliwości reumatyczne ciągle są poprzez nas niedoceniane. Schorzenia te dotykają ogromnej liczby osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy pozostawieni sami sobie w kilkuletniej perspektywie zasilą szeregi inwalidów. To wszystko musi, i przecież już wywiera bardzo niekorzystny wpływ na ogólny mechanizm ochrony zdrowia” – twierdzi prof. Włodzimierz Maśliński Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, i zadaje retoryczne pytanie: „Czy biorąc pod uwagę prognozy naukowców na najbliższe 15 lat, dotyczące znacznego wzrostu liczby chorych w konsekwencji przesunięcia struktury demograficznej społeczeństw w kierunku grup ponad 50 roku życia możemy pozwolić sobie na luksus nie zauważania problemu”. dolegliwości reumatyczne – z najczęstszą chorobą zwyrodnieniową i nadzwyczajnie niebezpiecznymi chorobami zapalnymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) – dotyczą większej liczby ludzi w skali UE, niż żadne inne ekipy chorób. Najczęściej atakują ludzi młodych, będących u szczytu aktywności zawodowej, socjalnej, rodzinnej. Badania ostatnich lat dowodzą, iż schorzenia reumatyczne dotykają powyżej 50% mieszkańców Europy i są główną z przyczyn wcześniejszego przechodzenia pacjentów na renty inwalidzkie. Niezdolność do pracy wywołana chorobami reumatycznymi to problemem, z którym boryka się przewarzająca część państw UE. Z punktu widzenia ekonomii państwa dolegliwości reumatyczne zajmują czołowe miejsce na liście w najwyższym stopniu kosztownych choroby, wpływa na to: powszechność ich występowania, utraty spowodowane niezdolnością do pracy, wydatki leczenia i umieralność pacjentów. Bezpośrednią konsekwencją większej liczby niepełnosprawnych jest wzrastające obciążenie państwa kosztami wypłacanych rent. W orzeczeniach ZUS i KRUS, które ubezpieczają ok. 15 mln dorosłych Polaków, dolegliwości reumatyczne zajmują pierwszą pozycję wśród przyczyn wszystkich rent w KRUS i drugie miejsce w ZUS. Na bonus, w przeciwieństwie od innych grup chorób, w razie chorób reumatycznych przeważają orzeczenia pierwszorazowe – dowód, iż rzesza niepełnosprawnych w ich następstwie zwiększa się.„ dolegliwości reumatyczne, nie leczone w odpowiedni sposób, prowadzą do inwalidztwa i życia w cierpieniu. A dotykają przecież nie tylko ogromnej liczby chorych lecz również ich najbliższych. wśród pacjentów jest sporo osób młodych – to dla nich powinniśmy opracować skuteczne sposoby walki z chorobą. Pacjentom w starszym wieku winniśmy oszczędzić poniżającego poczucia uzależnienia i dotkliwego bólu przez skuteczne hamowanie rozwoju ; dolegliwości’’ - mówi dr Bożena Moskalewicz Przewodnicząca polskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Chorych na ; dolegliwości Reumatyczne „REF”.W obliczu danych wyraźnie widać, iż istnieje bardzo pilna potrzeba wprowadzenia chorób reumatycznych na europejską listę „głównych zwalczanych” chorób, na której dotychczas znalazły się: nowotwory, ; dolegliwości zakaźne, ; dolegliwości krążenia, cukrzyca i ; dolegliwości układu nerwowego – oficjalnie uznane za ; dolegliwości cywilizacyjne. Tylko w ten sposób mogą zostać objęte szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi, w rezultacie ich powody zostaną lepiej poznane a konsekwencje – zahamowane. Dlatego także w obecnej chwili szczególnie ważne jest uświadomienie wszystkim jak ogromny i destrukcyjny wpływ wywierają ; dolegliwości reumatyczne na społeczeństwa Europy. W Polsce zadanie to realizuje Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i Federacja Stowarzyszeń Osób Chorych na ; dolegliwości Reumatyczne „REF”, od lat zaangażowane w działania na rzecz poprawy ogólnej sytuacji w zakresie reumatologii, a w pierwszej kolejności dramatycznych losów pacjentów. Organizacje te bardzo silnie wspierają również działania Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatologicznymi (EULAR), zrzeszającej środowisko ludzi walczących z chorobami reumatycznymi – lekarzy praktyków, naukowe autorytety medyczne i stowarzyszenia osób dotkniętych chorobami reumatycznymi. Bieżące zadania są wykonywane we współpracy z europejskim zespołem Manifestu na Trzecie Tysiąclecie – którego celem jest podniesienie świadomości i wiedzy o zagrożeniach związanych z chorobami reumatycznymi
Przyczyny Czy Grozi Nam Epidemia Grypy?:
Objawy zbliżającym się sezonem epidemicznym grypy w dniu 8 października br. odbyła się narada prasowa – Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły nt. „Czy grozi nam epidemia grypy?”. Przedstawiono choroby reumatyczne - istotny problem społeczny.
Przyczyny Czy Hormony Płciowe Mają Wpływ Na Wielkość Serca?:
Objawy lewej komory serca jest istotnym czynnikiem ryzyka dolegliwości niedokrwiennej serca. Wśród osób z przerostem lewej komory częściej występują choroby ze strony serca i zgony z przyczyn sercowych choroby reumatyczne - istotny problem społeczny.
Przyczyny Chcesz Uniknąć NTM? Zmień Styl Życia!:
Objawy życia, nadwaga czy także nadmiar kofeiny w organizmie mogą bezpośrednio przyczyniać się do występowania nietrzymania moczu (NTM). W czasie gdy, jak wynika ze społecznego raportu kampanii choroby reumatyczne - istotny problem społeczny.
Przyczyny Cele Terapii:
Objawy terapii jest sformułowanie celów- powinny być określone w sposób dokładny, szczegółowy. Warunkiem powodzenia każdej terapii jest konsekwentne dążenie do osiągnięcia przyjętych celów. Narzędziem choroby reumatyczne - istotny problem społeczny.
Przyczyny Czym Jest Optymalny Poziom Stresu?:
Objawy działania w bardzo dużej mierze zależy od poziomu stresu, któremu jesteśmy poddani. Znaczy to, iż w razie zbyt niskiego pobudzenia (niskiego poziomu stresu) efektywność naszej pracy jest gorsza choroby reumatyczne - istotny problem społeczny.

Czym jest Choroby reumatyczne - istotny znaczenie Słownik leczenie C .

  • Dodano:
  • Autor: