Czy młodzi mają już Haka Na co to jest
Leczenie Czy młodzi mają już Haka Na Raka?. Definicja: Młodzi ludzie są świadomi faktu, iż Polska.

Czy przydatne?

Definicja Czy młodzi mają już Haka Na Raka?

Co to jest Czy młodzi mają już Haka Na Raka?: Młodzi ludzie są świadomi faktu, iż Polska wypada gorzej w porównaniu z innymi państwami UE pod względem umieralności na dolegliwości nowotworowe. Za jedną z istotnych przyczyn tego stanu rzeczy uważają niedostateczną dbałość Polaków o swoje zdrowie. Zdaniem młodzieży, wielu dorosłych nie poddaje się badaniom profilaktycznym, gdyż inne kwestie są dla nich ważniejsze, myślą, iż nic im nie zagraża. I tutaj pojawia się szansa na dokonanie zmiany - powyżej połowa młodych ludzi uważa, iż mogłaby mieć wpływ, aby skłonić swoich bliskich do regularnych badań. Pomoże im w tym ogólnopolski Program „MAM HAKA NA RAKA”.Statystyki onkologiczne w Polsce są alarmujące – w niedalekiej przyszłości, co czwarty Polak zachoruje na raka, a co piąty umrze na skutek tej dolegliwości. Czy można zahamować tę tendencję? W jaki sposób to osiągnąć? Pytania te stały się inspiracją do przeprowadzenia pierwszego ogólnopolskiego badania postaw i opinii młodzieży z liceów ogólnokształcących w całej Polsce na temat chorób nowotworowych. Zaprezentowane na konferencji wyniki badania skłaniają do optymistycznych prognoz. „Rezultaty badania pokazują, iż młodzi ludzie wiedzą o nowotworach rzeczywiście wiele. Niemniej jednak istnieją obszary, gdzie należy pomóc im tę wiedzę poszerzyć. Wysokiej świadomości, iż sposobność zachorowania na raka nie zależy od wieku (93%) towarzyszy błędne twierdzenie, iż definicje „rak" i „nowotwór" oznaczają to samo (39,6% odpowiedzi). gdyż jednak aż 63,8% badanych zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż rak to dolegliwość śmiertelna i nie można z nią wygrać, to jest potencjał, którego umiejętne zastosowanie daje wielką szansę poprawy sytuacji." – powiedział prof. Jacek Jassem, Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii AM w Gdańsku.Jednym z podstawowych założeń Programu „MAM HAKA NA RAKA" jest dążenie do powstania świadomego zdrowotnie społeczeństwa. Młodzi ludzie przez zaangażowanie się w realizację działań objętych Programem zyskają poczucie, iż coś od nich zależy, iż mogą mieć wpływ na zdrowie własne i swoich bliskich. Wśród młodzieży zapytanej o osobisty relacja do regularnego wykonywania badań profilaktycznych powyżej 50% odpowiedziało, iż przywiązuje sporą wagę do tego zagadnienia. W ramach Programu uczniowie zapoznają się z minimum onkologicznym, a więc z fundamentalną wiedzą na temat profilaktyki, rozpoznawania i leczenia typów nowotworów o największym współczynniku śmiertelności w Polsce. Jednym z przedmiotów programu jest konkurs na kampanię socjalną „Znajdź haka na raka". Celem konkursu jest zastosowanie zainteresowań i potencjału młodzieży do propagowania badań profilaktycznych, które prowadzone są w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany, a młodzi autorzy w nagrodę pojadą na letnią szkołę językową. Dostrzegając powagę sytuacji i mając na uwadze zdrowie przyszłych pokoleń Polaków w działania Programu zaangażowali się: Polska Unia Onkologii, która czuwa nad realizacją Programu od strony merytorycznej,Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej odpowiedzialne za koordynowanie procesu wdrażania programu na szczeblu lokalnym i monitorowanie jego przebiegu,Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA Poland), które odpowiadać będzie za logistykę Programu na szczeblu ogólnopolskim i merytoryczne przygotowanie młodzieży do realizacji zadańStowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które dzięki swoim dotychczasowym działaniom na rzecz zdrowia na szczeblu lokalnym, będzie mogło efektywnie oddziaływać na zaangażowanie szkół w ProgramGlaxoSmithKline - partner nowoczesnej onkologii - spółka, która nie tylko produkuje i dostarcza leki ludziom na całym świecie, lecz także w ramach socjalnej odpowiedzialności od wielu lat angażuje się w liczne programy edukacyjne, których celem jest budowanie postaw prozdrowotnych Polaków. GSK jest spółką innowacyjną,która rozwija i wprowadza nowe leki pomagające walczyć z najgroźniejszymi chorobami, w tym z nowotworami.„Po wielu latach starań mamy już Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych stawiający na profilaktykę i możliwości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Mamy nadzieję, iż rozpoczynający się właśnie Program „MAM HAKA NA RAKA" dla uczniów szkół średnich stanowić będzie wsparcie dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się walką z rakiem i szeroko pojętą promocją zdrowia. Spodziewamy się, iż młodzi ludzie bogatsi w wiedzę będą potrafili podzielić się nią z rówieśnikami i rozmawiać o tych trudnych kwestiach w domu, a ich zaangażowanie sprawi, iż wyniki wdrażania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych będą coraz lepsze." - powiedział dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.nauka naszego społeczeństwa w szeroko rozumianym zakresie chorób nowotworowych jest procesem długofalowym, dlatego także warto zadbać o właściwą jej jakość jak najszybciej, już teraz
Przyczyny Cholesterol:
Objawy substancją tłuszczową, która w warunkach fizjologicznych występuje w organiźmie człowieka i jest konieczna do jego prawidłowego funkcjonowania. Cholesterol jest konieczny do produkcji wielu hormonów czy młodzi mają już haka na raka?.
Przyczyny Częstość Akcji Serca Czynnikiem Ryzyka:
Objawy dowodów wskazujących na związek między przyspieszoną częstością akcji serca (heart rate - HR) a miażdżycą i incydentami sercowo-naczyniowymi, znaczenie kliniczne HR jest nadal niedoceniane czy młodzi mają już haka na raka?.
Przyczyny Czy Mózg Migrenowców Zbyt Silnie Reaguje Na Bodźce?:
Objawy powstawanie bólu migrenowego rzuca badanie opublikowane na łamach pisma Neurology. Możliwe, iż powód bólu leży w samym mózgu, a ściślej, w naruszeniu równowagi pomiędzy układami pobudzającymi a czy młodzi mają już haka na raka?.
Przyczyny Chirurgia Otyłości Zmniejsza Poziom Hormonu Głodu:
Objawy otyłość, którzy przeszli bypass żołądka, mogą błyskawicznie tracić wagę, gdyż poziom hormonu, który stymuluje bóle głodowe spada po przebytej operacji. Coraz częściej w wielu ośrodkach na świecie czy młodzi mają już haka na raka?.
Przyczyny Choroba Parkinsona - Nowe Spostrzeżenia Naukowców:
Objawy zjeździe Amerykańskiej Akademii Neurologicznej w San Diego (USA) zostały zaprezentowane wyniki najnowszych badań nad tą ciągle fascynującą neurologów chorobą. Naukowcy z and University Hospitals w czy młodzi mają już haka na raka?.

Czym jest Czy młodzi mają już Haka Na znaczenie Słownik leczenie C .

  • Dodano:
  • Autor: