Rak piersi - co nowego w co to jest
Leczenie Rak piersi - co nowego w diagnostyce i leczeniu. Definicja: W dniu 14 lutego 2007 w.

Czy przydatne?

Definicja Rak piersi - co nowego w diagnostyce i leczeniu

Co to jest: W dniu 14 lutego 2007 w Warszawie w Pałacu Sobańskich z cyklu śniadań prasowych organizowanych poprzez Polską Unię Onkologii przy wsparciu spółki Novartis, odbyło się spotkanie nt. „Rak piersi - co nowego w diagnostyce i leczeniu”. Celem było omówienie obecnej sytuacji w Polsce i zasygnalizowanie głownych problemów leczenia onkologicznego i możliwości ich rozwiązania. Jako prelegenci wystąpili: prof. Maciej Krzakowski – Krajowy Konsultant w zakresie onkologii klinicznej, prof. Włodzimierz Olszewski – Krajowy Konsultant w zakresie patomorfologii, dr Jerzy Giermek z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej, dr Ewa Fabiszewska z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i gospodarz śniadań dr Janusz Meder - Prezes Polskiej Unii Onkologii.W Polsce mamy zróżnicowaną sytuację dotyczącą leczenia nowotworów. Z jednej strony istnieją profesjonalne placówki onkologiczne o wysokim poziomie usług, gdzie zapadają właściwe decyzje zespołowe, z drugiej są miejsca, gdzie decyzje zapadają jednoosobowo bez konsultacji – mówił prof. Maciej Krzakowski. W planowaniu leczenia raka piersi decydujące jest określenie stopnia zaawansowania i rozprzestrzenia się dolegliwości i przewidywanie przebiegu dolegliwości. Leczenie powinno być tak zaplanowane, tak aby zmniejszyć masę nowotworową albo wyeliminować ukryte mikroprzerzuty. Istnieją dwa metody leczenia raka piersi przed i po operacji: chemioterapia i hormonoterapia. Rak piersi wykazuje tak zwany hormonozależność. Dlatego także jednym z podstawowych celów prowadzonego leczenia jest zablokowanie hormonalnego systemu promocji wzrostu guza. Przez wzgląd na tym zdecydowana przewarzająca część chorych z rakiem piersi, u których w komórkach nowotworu stwierdza się obecność receptorów hormonalnych, bez względu na stopień zaawansowania nowotworu poddawana jest leczeniu hormonalnemu. Leczenie hormonalne powinno być rozważane w zasadzie u większości chorych z zaawansowanym rakiem piersi, między innymi z racji na jego wysoką efektywność, a również zdecydowanie mniejszą toksyczność od chemioterapii. U kobiet młodych, przed menopauzą sukces ten osiągano przez ich chirurgiczne usuwanie bądź napromienienie, zaś u kobiet po menopauzie przez podawanie tak zwany antyestrogenów – leków blokujących receptory estrogenowe.Nie istnieje jedna efektywna sposób zapobiegania nowotworowi piersi – tłumaczył prof. Włodzimierz Olszewski. - Kobiety, u których w rodzinie wystąpił rak piersi muszą kontrolować własną sytuację przez samobadanie, a następnie w trakcie konsultacji w poradni onkologicznej. Jedynie 5% chorych to osoby z uwarunkowaniem genetycznym.W Polsce ważną rolę w profilaktyce raka piersi stanowi dostęp do badań profilaktycznych. Mimo że można mówić już o efekcie kampanii profilaktycznych, ciągle niska jest świadomość socjalna nt. dolegliwości, szczególnie w małych miastach i na wsi. Sporo do życzenia pozostawia także jakość realizowanych usług – o czym świadczą wyniki przeprowadzonych kontroli, a również brak referencyjności placówek. Dlatego ciągle problem stanowi zbyt późna wykrywalność nowotworu i zbyt późna wizyta ze specjalistą. Odrębną kwestią jest niedofinansowanie specjalistycznych usług, czyli dostęp do nowoczesnych terapii.W marcu tego roku ruszy program badań przesiewowych w całej Polsce. Każda kobieta powinna dostać specjalne zaproszenie na badanie mammograficzne. Wszystkie kobiety, które nie wykonały takiego badania dotychczas, powinny skorzystać z tej okazji – mówił dr Jerzy Giermek. To my musimy wychodzić do kobiet z inicjatywą – dodał prof. Krzakowski, komentując zbyt niski odzew pacjentek na prowadzone w ubiegłych latach akcje.efektywną sposobem wykrywania raka jest badanie mammograficzne, z kolei rozpoznanie możliwe jest dzięki badaniu histopatologicznemu. przewarzająca część z nowotworów ma łagodny charakter, część we inicjalnym stadium można wyleczyć przez oszczędzający zabieg chirurgiczny, z kolei w razie zaawansowanej dolegliwości powinien być kompleksowo określony charakter nowotworu – typ, stan receptorów hormonalnych i tak dalej ważną rzeczą jest wybór właściwej sposoby leczenia. Powinien to robić zespół ekspertów (radiolog, onkolog, patolog). Ocena patomorfologiczna musi być precyzyjna.Dr Ewa Fabiszewska wspomniała o przeprowadzonych kontrolach dotyczących wykonywania badań mammograficznych w 30 ośrodkach w Polsce, które wykazały sporo nieprawidłowości - 4 z nich kwalifikują się do zamknięcia. Najwięcej zastrzeżeń budziła jakość zdjęć. Jeśli mammografia jest niepoprawna i na jej podstawie robi się badanie histopatologiczne, to niesie to ze sobą niepotrzebny wydatek i psychiczne obciążenie dla pacjentki - dodał prof. Olszewski. Polska Unia Onkologii wystosowała list do Prezydenta RP dotyczący tej sytuacji – dodał dr Janusz Meder. Wg naszych szacunków tylko 40%-50% chorych na raka w Polsce diagnozowanych i leczonych jest w sposób kompleksowy. Konsylium lekarskie najpierw ustala strategiczny program dostosowany do jednostkowej sytuacji pacjenta. Dlatego zaapelowaliśmy o ustalenie stopnia referencyjności placówek, tak aby wyróżnić te idealne, o standardach europejskich. Wg profesora instytucje, które nie mają efektów, nie powinny otrzymywać dofinansowania.specjaliści wyrazili nadzieję, iż wprowadzone kontrole wpłyną na poprawę jakości usług, bo nikt przedtem nie kontrolował tych ośrodków. Dzięki sprawniej funkcjonującym placówkom i informacji skierowanej bezpośrednio do kobiet poprawi się także wykrywalność raka piersi w Polsce

Czym jest Rak piersi - co nowego w znaczenie Słownik leczenie R .