Rokowanie u chorych po co to jest
Leczenie Rokowanie u chorych po zawale serca. Definicja: Wielu badaczy prowadzi badania, których.

Czy przydatne?

Definicja Rokowanie u chorych po zawale serca

Co to jest: Wielu badaczy prowadzi badania, których celem jest ocena czynników wpływających na rokowanie u chorych po zawale serca. Badacze mają nadzieję, iż pozwoli to na wyodrębnienie ekipy chorych, u których należy wykorzystać znacząco bardziej intensywne leczenie dolegliwości serca.Zespół naukowców z Albert Einstein Medical Center w Filadelfii przeprowadził badanie w ekipie powyżej 500 chorych przyjętych do szpitala na skutek bólu w klatce piersiowej, który wystąpił w okresie ostatnich 24 godz. i trwał co najmniej 15 min.. We wszystkich sytuacjach rozpoznano świeży zawał serca. Od badanych kilkakrotnie pobierano krew i oznaczano stężenia substancji świadczących o uszkodzeniu serca. Wykonano także badania sprawdzające czynniki ryzyka dolegliwości niedokrwiennej serca. Wyniki badania ukazały się na łamach Academic Emergency Medicine. w okresie 3 lat obserwacji u 13% chorych wystąpił powtórny zawał serca albo zgon wywołany ostrą chorobą serca. Zaobserwowano, iż obecność czynników ryzyka dolegliwości niedokrwiennej serca nie wpływała na częstość choroby bólowych w klatce piersiowej. Powiększenie śmiertelności i ilości powtórnych zawałów serca znacząco częściej obserwowano wśród osób starszych. Gorsze rokowanie wykazano u chorych, u których najpierw badania obserwowano spore stężenia znaczników uszkodzenia serca.Wyniki badania wskazują, iż w okresie 3 lat od zaostrzenia dolegliwości serca najwięcej zawałów serca i zgonów spowodowanych chorobą serca występuje w ekipie chorych w wieku podeszłym i ze znacznym uszkodzeniem serca w okresie bólu dławicowego

Czym jest Rokowanie u chorych po zawale znaczenie Słownik leczenie R .