Wiadomości podstawowe o co to jest
Leczenie Wiadomości podstawowe o nowotworach. Definicja: Nowotwór to jest złożony mechanizm.

Czy przydatne?

Definicja Wiadomości podstawowe o nowotworach

Co to jest: Nowotwór to jest złożony mechanizm patologiczny trwający niekiedy sporo lat, którego istotą jest nieograniczony, niekontrolowany i nieodwracalny rozkwit komórek ustroju z nieprawidłowym ich zróżnicowaniem co skutkuje naciekanie i niszczenie otaczających tkanek i ich rozprzestrzenianie się drogą naczyń chłonnych albo krwionośnych w organiźmie, gdzie tworzą odległe ogniska tak zwany przerzuty. Nowotwór tworząc swoje struktury rozpoczyna interweniować w funkcjonowanie całego organizmu albo poszczególnych narządów ciała doprowadzając do uszkodzenia narządów, co w konsekwencji bez leczenia prowadzi do śmierci. Złośliwość nowotworu jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jego dojrzałości i zróżnicowania komórek. Rozplem komórek nowotworowych nie zawsze musi być procesem nieodwracalnym. Czasami obserwuje się przypadki samoistnej regresji, określane jako samowyleczenie, które wyjaśnia się reakcją obronną, immunologiczną organizmu. Nowotwór może rozwinąć się w każdej tkance, wszystkich narządach i niezależnie od wieku. Przewarzająca część nowotworów odnalezionych we inicjalnym stadium rozwoju jest potencjalnie uleczalna, dlatego tak istotne jest inicjalne wykrywanie tego procesu chorobowego. Nowotwory występują najczęściej w formie guza o różnym kształcie a również jako zgrubienie albo naciek, który regularnie ulega owrzodzeniu. W przypadku niektórych nowotworów na przykład układowych, cechy te mogą nie występować. W narządach miąższowych nowotwór przyjmuje najczęściej postać kulistą z wypustkami, które są słowem naciekania nowotworu. Wygląd makroskopowy guza, jego spoistość, barwa i umiejscowienie są regularnie charakterystyczne dla poszczególnych nowotworów. Nowotwór złośliwy charakteryzują się następującymi zmianami w komórkach: zmianą wielkości komórki, zmianą kształtu komórki zmianą relacji jądra do cytoplazmy (zazwyczaj większe są jądra, mniejsza liczba cytoplazmy), zmianą barwliwości komórki i jej przedmiotów częstszym występowaniem figur podziału. Komórki nowotworowe zachowują (zazwyczaj wybrane cechy tkanek, z których powstały, jednakże stosunkowo postępu dolegliwości dochodzi do zmian w tkance opierających na zaburzeniu architektoniki tkankowej a w dalszym etapie do straty cech morfologicznych i funkcjonalnych

Czym jest Wiadomości podstawowe o znaczenie Słownik leczenie W .