Wszczepianie by-passów u co to jest
Leczenie Wszczepianie by-passów u otyłych chorych. Definicja: Otyłość powiększa ryzyko wystąpienia.

Czy przydatne?

Definicja Wszczepianie by-passów u otyłych chorych

Co to jest: Otyłość powiększa ryzyko wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, dlatego postanowiono sprawdzić, czy dotyczy to także osób poddanych operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych, a więc aby-passów.Wyniki badania przeprowadzonego poprzez Michaela Brandta z University Hospital Kiel opublikowano na łamach najnowszego wydania czasopisma European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.Pomostowanie aortalno-wieńcowe to operacja kardiochirurgiczna polegająca na wszczepieniu odcinków własnych naczyń krwionośnych (żylnych albo tętniczych) w celu ominięcia zwężonych tętnic wieńcowych i zapewnienia właściwego dopływu krwi do mięśnia serca.Gromadzono dane na temat 500 chorych poddanych operacji wszczepienia aby-passów w krążeniu pozaustrojowym. U wszystkich wyliczano parametr masy ciała - BMI (body mass index). Do ekipy badanej włączono chorych z BMI>30 kg/m2 (otyli), a w ekipie kontrolnej znalazły się osoby z BMI

Czym jest Wszczepianie by-passów u znaczenie Słownik leczenie W .