Bfosfoniany przedłużają co to jest
Co to jest, że Bisfosfoniany przedłużają trwałość wszczepionych implantów stawu kolanowego i.

Czy przydatne?

Definicja Bisfosfoniany przedłużają trwałość wszczepionych implantów stawu kolanowego i biodrowego w słowniku

Co to jest Bisfosfoniany przedłużają trwałość wszczepionych implantów stawu kolanowego i biodrowego: Implantacja stawu biodrowego czy kolanowego znacząco poprawia komfort życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Jednak nierzadko pośrodku kilku lat od zabiegu pierwotnego pacjent musi być poddany reoperacji.

Celem naukowców z University of Oxford, Ogromna Brytania, była odpowiedź na pytanie czy wykorzystanie bisfosfonianów, specyfików używanych w leczeniu osteoporozy, hamujących resorpcję kości, może mieć wpływ na trwałość implantowanego stawu biodrowego i kolanowego. Ocenie poddano grupę blisko 19 tys. pacjentów po artroplastyce stawu kolanowego i powyżej 23 tysiące chorych z wszczepionym stawem biodrowym w latach 1986-2006. Z badania wykluczono pacjentów ze złamaniem stawu biodrowego przed wykonaniem zabiegu, jak także chorych na reumatoidalne zapalenia stawów i pacjentów poniżej 40 roku życia. Kryterium oceny obejmowało wykonanie reoperacji stawu pośrodku 5 lat po dokonaniu zabiegu pierwotnego.  Wyniki badania wykazały, iż wśród pacjentów zakwalifikowanych do badania bisfosfoniany przyjmowało blisko 2000 chorych. W ekipie przyjmujących bisfosfoniany wykonano mniej reoperacji (0.93%) w porównaniu z osobami nie przyjmującymi tych leków (1.96%). Co więcej, moment od zabiegu pierwotnego do reoperacji był u nich 2-krotnie dłuższy. Warto nadmienić, iż lepsze efekty uzyskano w razie implantacji stawu kolanowego.  Konieczność wykonania reoperacji implantowanego stawu u chorych z chorobą zwyrodnieniową wiąże się najczęściej z aseptycznym poluzowaniem się stawu. W Wielkiej Brytanii ta nieprawidłowość obejmuje ok. 50% przyczyn ponownego wykonania zabiegu. Wynika ona z przewlekłego zapalenia w tkance kostnej, aktywacji makrofagów, osteoklastów i innych komórek, prowadzących do resorpcji obszarów kości przylegających bezpośrednio do tworzywa, z którego zbudowany jest implant. Zdaniem autorów, bisfosfoniany mogą wpływać na przedłużenie użytkowania wszczepionych stawów biodrowych i kolanowych dzięki swym właściwościom antyresorpcyjnym. Badacze konkludują, iż profilaktyczne przyjmowanie bisfosfonianów poprzez chorych po artroplastyce stawu biodrowego i kolanowego może przyczynić się do pomniejszenia wydatków wynikających z konieczności wykonania reoperacji związanej z krótkim czasem przetrwania implantu. Jednak przy zaleceniu profilaktycznego wykorzystania bisfosfonianów pod uwagę należy wziąć ryzyko rozwoju potencjalnych efektów ubocznych takich, jak osteonekroza czy atypowe złamania, aczkolwiek zdarzają się one w miarę rzadko.Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22147909   BMJ. 2011 Dec 6;343:d7222. doi: 10.1136/bmj.d7222.Association between bisphosphonate use and implant survival after primary total arthroplasty of the knee or hip: population based retrospective cohort study.  
Objawy Bezcementowa Alloplastyka Stawu Biodrowego:
Przyczyny artykułu Bezcementowa alloplastyka stawu biodrowego powikłana śródoperacyjnym złamaniem kości udowej . Pełna wersja tekstu - załączona do pobrania w formacie pdf. Wstęp: Celem pracy jest badanie bisfosfoniany przedłużają trwałość wszczepionych implantów stawu kolanowego i biodrowego.
Objawy Bundestag Przegania Niepełnoletnich Z Solariów. My Też Powinniśmy?:
Przyczyny Organizacja Zdrowia (WHO) już od kilkunastu lat zwraca uwagę na związek opalania się w solarium ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory skóry. To kluczowy przyczyna, dla którego niemiecki bisfosfoniany przedłużają trwałość wszczepionych implantów stawu kolanowego i biodrowego.
Objawy Błąd Systemowy: Dlaczego Pacjent Leży Dwa Lata Na Intensywnej Terapii?:
Przyczyny specjalistów na oddziały intensywnej terapii trafiają pacjenci, którzy teoretycznie powinni być leczeni gdzie indziej. Nie dość, iż łóżek intensywnej terapii w szpitalach jest zbyt niewiele, to na bisfosfoniany przedłużają trwałość wszczepionych implantów stawu kolanowego i biodrowego.
Objawy Będziesz Poddany Planowej Operacji? Spodziewaj Się, Że Rodzina Zostanie Poproszona O Krew...:
Przyczyny uregulowań prawnych, które nakazywałyby oddawanie krwi na potrzeby bliskich oczekujących na zabieg operacyjny. Jednak, to właśnie na skutek jej niedostatku sporo szpitali prosi rodziny i znajomych bisfosfoniany przedłużają trwałość wszczepionych implantów stawu kolanowego i biodrowego.
Objawy Badania Eurocare 2009: Rośnie Odsetek Wyleczeń Chorych Na Raka Piersi:
Przyczyny Pieńkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, współorganizator konferencji w Falentach Zajmowanie się rakiem piersi w moim przypadku bisfosfoniany przedłużają trwałość wszczepionych implantów stawu kolanowego i biodrowego.

Czym jest Bisfosfoniany przedłużają znaczenie w Słownik medycyny B .

  • Dodano:
  • Autor: