Nowelizacja rozporządzenia co to jest
Co to jest Nowelizacja rozporządzenia ws. wymagań wobec kierownika laboratorium: Zostało bardzo.

Czy przydatne?

Definicja Nowelizacja rozporządzenia ws. wymagań wobec kierownika laboratorium: Zostało bardzo mało czasu w słowniku

Co to jest Nowelizacja rozporządzenia ws. wymagań wobec kierownika laboratorium: Zostało bardzo mało czasu: Wedle obowiązującymi przepisami kierownicy laboratoriów muszą legitymować się prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i posiadać specjalizację zgodną z profilem danego laboratorium. Aktualny stan prawny umożliwia sprawowanie tej funkcji tylko do końca marca 2008 roku osobom, które mają I stopień specjalizacji lub nie posiadają jej w ogóle. Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 3 marca 2004 r. wydłuża termin spełnienia wymogów dla kierowników laboratoriów w dziedzinie posiadania tytułu specjalisty zgodnego z profilem laboratorium.

Prawo wykonywania zawodu
Dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych nie krócej niż rok przed 31 marca 2004 r. na stanowisku kierownika laboratorium, które posiadają pierwszy stopień specjalizacji w zakresie mającej wykorzystanie w diagnostyce laboratoryjnej albo nie posiadają specjalizacji.z kolei osoby dopiero starające się o stanowisko kierownika laboratorium muszą posiadać specjalizację zgodną z profilem danego laboratorium. W razie posiadania kilku specjalizacji poprzez diagnostę laboratoryjnego, jeżeli żadna z nich nie może być zakwalifikowana jako odpowiadająca profilowi laboratorium, brak jest podstaw prawnych do zatrudnienia takiej osoby na stanowisku kierownika laboratorium.wedle projektowanymi przepisami, osoby zatrudnione na stanowisku kierownika laboratorium nie krócej niż rok przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które posiadają I stopień specjalizacji w zakresie mającej wykorzystanie w diagnostyce laboratoryjnej, będą mogły być zatrudnione na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 roku.Okazuje się, iż sprawy powiązane z uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych dotyczą wielu osób będących kierownikami laboratoriów. jeżeli ich nie uzupełnią w wyznaczonym terminie, nie będą mogli sprawować dotychczasowych funkcji.
Zastosują wybieg?

Wg diagnostów, i ten wydłużony do końca 2009 r. moment może okazać się zbyt krótki. Trudna droga specjalizacji, długi staż i spore wymogi stawiane na egzaminie to tylko wybrane z problemów.Zdaniem diagnosty pracującego w jednym z podwarszawskich laboratoriów (prosi o zachowanie anonimowości), przedłużenie okresu dostosowawczego o około 1,5 roku to kpina: - W chwili publikacji rozporządzenia, a więc w 2004 r., miały być uruchomione programy dla osób, które chcą mieć uprawnienia do zarządzania laboratorium. Niestety, programy rozpoczęły się jakieś dwa lata temu. Stworzono 4-letni program dla osób bez specjalizacji i dwuletni dla osób posiadających pierwszy stopień, lecz zawartość merytoryczna jest taka sama dla tych, którzy mieli specjalizację, jak i dla tych, którzy nie mieli jakichkolwiek uprawnień - ubolewa nasz rozmówca. - Potraktowano jednakowo osoby z pierwszym stopniem specjalizacji i te, które nie posiadały jakichkolwiek uprawnień. Właściwie odebrano prawa tym, którzy już specjalizację posiadali.Diagnosta dodaje, iż bardzo trudno jest skończyć specjalizację chociażby dlatego, iż niezbędne jest przeprowadzenie 1,5-rocznego stażu: - Kierownik, który uzupełnia wykształcenie, nie może odbyć go w swoim miejscu pracy dlatego, iż niezbędne jest, tak aby szef laboratorium, gdzie odbywa staż, miał drugi stopień specjalizacji. Z tego, co mi wiadomo, w kwietniu do egzaminu przystąpi tylko kilku kolegów z województwa mazowieckiego, a przecież potrzeby są wiele większe.Zdaniem niektórych diagnostów, egzamin jest trudny, a szczególnie jego część testowa zawierająca zagadnienia ogólnomedyczne. Uważają, że poziom zawyżają lekarze, którzy ze względu swojego wykształcenia są lepiej przygotowani - twierdzą diagności.Niewykluczone więc, iż część laboratoriów będzie musiała wykorzystać swoisty wybieg: - Kierownicy zostaną pełniącymi wymagania kierownika. Nie będzie innego wyjścia, odmiennie zabraknie osób, które mogłyby kierować jednostkami - uważa diagnosta. W placówce, gdzie pracuje, do egzaminu przygotowuje się kilka osób, w tym także kierownik.
Mniejszym trudniejCzęść laboratoriów dostosowała się już do nowych wymagań. Jak poinformowała nas Dorota Stefańska z Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Warszawie, kierownik placówki posiada drugi stopień specjalizacji, dlatego laboratorium nie będzie miało problemu. Dodała jednak, iż przypadek w wielu, szczególnie małych laboratoriach jest trudna. Jej zdaniem, najlepiej jest w sporych laboratoriach, gdzie bardzo regularnie prócz kierownika, drugi stopień specjalizacji posiadają niektórzy pracownicy.Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na przedłużenie okresu dostosowawczego, gdyż diagności alarmowali resort, iż termin, do którego mieli uzupełnić wykształcenie, a więc do 31 marca 2008 r., jest zbyt krótki.Jak podało MZ, nowe wymogi w relacji do kierowników laboratoriów "zostały opracowane przy współpracy z Krajową Poradą Diagnostów Laboratoryjnych i mają na celu zapewnienie właściwego poziomu jakości czynności diagnostyki laboratoryjnej i spełnienie wymogów, które przyczynią się do podniesienia efektywności zarządzania laboratorium diagnostycznym. (...) wymogi zostały określone w § 6 rozporządzenia ministra zdrowia z 3 marca 2004 r. w kwestii wymogów, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. nr 43, poz. 408 z późn. zm.)"
Objawy Niezarejestrowane Wskazania Kliniczne: A Jednak Brak Teraz Refundacji Leków W Takich Przypadkach:
Przyczyny leków w razie ich ordynacji we wskazaniach klinicznych niewymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) - na który wskazywał portal rynekzdrowia.pl - został poruszony w czasie nowelizacja rozporządzenia ws. wymagań wobec kierownika laboratorium: zostało bardzo mało czasu co znaczy.
Objawy Niewydolność Serca:
Przyczyny problemem miliona Polaków. Liczba epizodów ostrej niewydolności serca jest już równa liczbie zawałów mięśnia sercowego. Prawie połowa chorych umiera pośrodku czterech lat, aczkolwiek niektórzy nowelizacja rozporządzenia ws. wymagań wobec kierownika laboratorium: zostało bardzo mało czasu krzyżówka.
Objawy Neuralgia Nerwu Trójdzielnego: Hipoteza Biorezonansu, Nowe Metody Leczenia:
Przyczyny trójdzielnego jest schorzeniem charakteryzującym się nawracającymi atakami intensywnego, przeszywającego bólu w obszarze dystrybucji nerwu trójdzielnego. Najdrobniejsza aktywność, taka jak uśmiech nowelizacja rozporządzenia ws. wymagań wobec kierownika laboratorium: zostało bardzo mało czasu co to jest.
Objawy Na Świecie Działa 160 Banków Mleka Kobiecego. Czy Taki Ośrodek Powstanie W Polsce?:
Przyczyny przeprowadzone w 2008 r. wykazały, iż na Mazowszu tylko 10 procent wcześniaków jest karmionych wyłącznie mlekiem matki, a ok. 76 procent dokarmia się sztucznym mlekiem. Pozostałe dzieci otrzymują nowelizacja rozporządzenia ws. wymagań wobec kierownika laboratorium: zostało bardzo mało czasu słownik.
Objawy Nieinwazyjne Metody Diagnostyki Prenatalnej Hemofilii:
Przyczyny diagnostyki prenatalnej (biopsja kosmówki, amniocenteza) są inwazyjne i niosą około 1% ryzyko poronienia. Odkrycie wolnego DNA płodu w osoczu ciężarnych kobiet stworzyło nowe perspektywy wczesnej nowelizacja rozporządzenia ws. wymagań wobec kierownika laboratorium: zostało bardzo mało czasu czym jest.

Czym jest Nowelizacja rozporządzenia ws znaczenie w Słownik medycyny N .

  • Dodano:
  • Autor: