Światowy Dzień Astmy co to jest
Co to jest, że Światowy Dzień Astmy - prezentu dla chorych nie było. Definicja: W Ministerstwie.

Czy przydatne?

Definicja Światowy Dzień Astmy - prezentu dla chorych nie było w słowniku

Co to jest Światowy Dzień Astmy - prezentu dla chorych nie było: W Ministerstwie Zdrowia toczą się rozmowy z producentem omalizumabu, dotyczące kwestii finansowych - powiedział Artur Fałek, dyrektor departamentu polityki lekowej i farmacji w resorcie zdrowia, w trakcie konferencji zorganizowanej dzisiaj (5 maja) w Światowym Dniu Astmy.

Omalizumab to lek biologiczny w leczeniu ciężkiej przewlekłej postaci tego schorzenia, opornej na inne leczenie. Wiadomość o porozumieniu cenowym byłaby najwspanialszym prezentem dla chorych w dniu ich święta. Lek dostał pozytywną rekomendację AOTM do finansowania go w ramach programu terapeutycznego.
- Zarówno ministerstwo, jak i NFZ, są zgodne, iż w razie, gdy leczenie dotyczy niewielkiej populacji pacjentów i jest wysoce kosztowna, to powinna być finansowana w ramach programu - zgodził się dyrektor Fałek. Zwrócił jednak uwagę, iż rekomendacja AOTM, poza aspektem finansowym, wskazuje również na „brak prawidłowości“ przedstawionych poprzez producenta analiz ekonomicznych.
- Musimy zadbać o poprawne kryteria włączenia pacjentów do programu i wyłączenia w razie nieskuteczności terapii - dodał Robert Zawadzki, dyrektor gabinetu prezesa NFZ. - Analizy farmakoekonomiczne przedstawione poprzez producenta we wniosku do AOTM muszą być poprawione, Agencja gdyż wypowiedziała się jednoznacznie, iż przedstawione analizy są nierzetelne. Dopiero po ich poprawieniu może zostać stworzony zespół, który będzie kwalifikował osoby do programu.

Mowa jest o populacji około 1000 osób.
Spór o wyliczeniaZ wyliczeń NFZ, opartych na stanowisku AOTM wynika, iż wydatek średniej rocznej terapii to 78 tys. zł na pacjenta, stąd sfinansowanie leczenia dla całej ekipy docelowej oszacowano na 80-100 mln zł.
Z tymi wyliczeniami nie zgadza się prof. Jerzy Kruszewski, krajowy konsultant w zakresie alergologii:
- Gdyby każdy z ośmiu ośrodków leczenia astmy w Polsce leczył równocześnie po 5 pacjentów, a więc w sumie 40 osób, poprzez rekomendowane 16 tygodni, to pośrodku roku można leczyć 120 chorych. Program można skonstruować na zasadzie włączania do niego następnych osób, po zwolnieniu miejsca poprzez innego chorego. Max. leczenie chorego to wydatek 4 tys. zł miesięcznie, rocznie 48 tys. zł - wyliczył Jerzy Kruszewski, zwracając uwagę, iż wydatek może być nawet o połowę niższy, ponieważ podana dawka zależy od poziomu IgE: im niższe stężenie, tym mniejsza dawka.
Artur Fałek zapowiedział następne zmiany na liście leków refundowanych w dziedzinie finansowania produktów przeciwko astmie: - Można oczekiwać pojawienia się na najbliższej liście refundacyjnej nowych leków generycznych, które będą tańsze od leków oryginalnych.
Jednak uczestnicy konferencji przypomnieli, iż równie istotna jak leczenie, jest nauka lekarzy i pacjentów. - Świadomość pacjentów, jak się leczyć, jak przyjmować leki, jak przestrzegać stosowania rekomendowanych dawek terapeutycznych, jest niska. Dlatego nauka o prawidłowości terapii jest ze wszech miar słuszna – powiedział Robert Zawadzki.
Wykorzystajmy zasoby, które mamyProf. Piotr Kuna, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Alergologicznego przedstawił zalety prowadzonych w woj. łódzkim pilotażowych programów w tym zakresie.
Jeden z nich, przeprowadzony jeszcze w czasach istnienia kas chorych, polegał na współpracy z lekarzami rodzinnymi. Óinicjalna łódzka kasa chorych przekazała dodatkowe środki w ramach ubezpieczenia dla lekarzy, którzy prowadzili badania chorych dzieci. Lekarze rodzinni zbierali wywiad. Jeśli wskazywał na podejrzenie astmy, dzieci były kierowane do lekarzy ekspertów.
- pośrodku trzech lat działania programu skierowano do ekspertów 21 tys. dzieci, u 5 tys. nastąpiło rozpoznanie astmy - relacjonował wyniki programu prof. Kuna. - Program w pierwszej kolejności spowodował przyrost świadomości leczenia astmy. Spadła również częstość hospitalizacji dzieci.

Wyniki programu zostały opublikowane w renomowanym piśmie „Allergy“ jako wzorcowy schemat interwencji zdrowia publicznego, wykonywany w ramach ubezpieczenia. Wzorując się na tym programie, przeprowadzono następny projekt. Przeszkolone pielęgniarki zostały skierowane do prowadzących praktykę lekarzy rodzinnych.
- Na 200 takich praktyk, 100 lekarzy rodzinnych odmówiło współpracy z nami, tłumacząc się brakiem zainteresowania – podkreślił prof. Kuna. - Nie chcieli, aby pielęgniarki szkoliły ich pacjentów - podaje bulwersujący przyczyna odmów.
Pozostali lekarze przystali na współpracę. W oparciu o prosty test pielęgniarki wytypowały pacjentów z dolegliwościami, informowały o astmie, przeszkoliły chorych, jak poprawnie przyjmować leki. - Okazało się, iż bez zmiany leczenia, tylko dzięki nauki prowadzonej poprzez pielęgniarki, po sześciu miesiącach, 69 procent chorych uzykało pełną kontrolę dolegliwości. To pokazuje, jak możemy zastosować zasoby, które mamy - podsumował prof. Kuna
Objawy Stanowisko Dotyczące Stosowania Neuromonitoringu W Chirurgii Tarczycy:
Przyczyny Ekipy Badawczej do spraw Neuromonitoringu Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej przyjęli 16 kwietnia br. jednogłośnie stanowisko dotyczące sposoby neuromonitoringu nerwów krtaniowych w światowy dzień astmy - prezentu dla chorych nie było.
Objawy Skutek Niewłaściwej Diagnozy: Pół Roku Zbędnej Terapii Drogim Lekiem:
Przyczyny pacjentka była leczona Glivekiem, stosowanym w przewlekłej białaczce szpikowej. Wydatek terapii wynosi 8 tys. zł miesięcznie. Po przeprowadzeniu precyzyjnych badań szpiku okazało się, iż kobieta nie światowy dzień astmy - prezentu dla chorych nie było.
Objawy Specjaliści Zachęcają: Korzystajcie Z HTZ!:
Przyczyny powołując się na najnowsze doniesienia z XIII Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Menopauzy, przekonują, iż kobiety w momencie przejściowym mogą coraz częściej bezpiecznie sięgać po światowy dzień astmy - prezentu dla chorych nie było.
Objawy Szwedzki Raport O Polskiej Onkologii: Wybiórczy I Zbyt:
Przyczyny raportu Karolinska Institutet, niskie nakłady na terapie onkologiczne w Polsce są sygnałem utrudnień występujących w dostępie do nowoczesnych terapii. Jednak analizujący dla nas raport onkolodzy światowy dzień astmy - prezentu dla chorych nie było.
Objawy Standardy Okołoporodowe - Na Efekty Trzeba Poczekać:
Przyczyny Radowicki Od kwietnia br. obowiązują nowe standardy dotyczące opieki okołoporodowej. Co naprawdę zmieniło się w tym zakresie, będzie można jednak powiedzieć za jakiś czas - mówi nam prof. Stanisław światowy dzień astmy - prezentu dla chorych nie było.

Czym jest Światowy Dzień Astmy znaczenie w Słownik medycyny S .

  • Dodano:
  • Autor: