Szczyt szefów szpitali co to jest
Co to jest, że Szczyt szefów szpitali dziecięcych: czas doszacować procedury. Definicja: Portal.

Czy przydatne?

Definicja "Szczyt" szefów szpitali dziecięcych: czas doszacować procedury w słowniku

Co to jest "Szczyt" szefów szpitali dziecięcych: czas doszacować procedury: Portal rynekzdrowia.pl kilkakrotnie alarmował w kwestii pogarszającej się sytuacji finansowej specjalistycznych szpitali dziecięcych, spowodowanej wdrożeniem nowego mechanizmu rozliczeń z NFZ w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów. Ten problem trzeba jak najszybciej rozwiązać.

Przypomnijmy, iż na przykład Centrum Zdrowia Dziecka traci co miesiąc - od lipca br. - 25 procent środków na leczenie szpitalne. Po zapowiadanym spotkaniu w CZD, stanowisko w tej kwestii przedstawili jego uczestnicy: 8 konsultantów krajowych medycyny wieku rozwojowego i dyrektorzy 22 szpitali pediatrycznych z całej Polski.
Zdaniem zgromadzonych w międzyleskiej siedzibie CZD nie ulega wątpliwości, iż JGP okazały się bardzo negatywne dla specjalistycznych wieloprofilowych szpitali dziecięcych. Badanie trzech pierwszych miesięcy obowiązywania nowego mechanizmu rozliczeń pokazuje znaczny spadek przychodów. Niezbędna jest zatem zmiana umów z Funduszem w dziedzinie wyceny poszczególnych świadczeń. Wymaga to jednak wsparcia ze strony resortu zdrowia.
Nie uwzględniono specyfiki

„Polityka cenowa NFZ kompletnie pomija specyfikę szpitali dziecięcych i udzielanych poprzez nie świadczeń. Przy opracowywaniu JGP i wycenianiu procedur zabrakło decydentom z Funduszu szerszego spojrzenia na fakt, iż w ostatnich latach, gdy nastąpił znaczący przyrost struktury składników wydatków świadczeń zdrowotnych, nie dokonywano na bieżąco waloryzacji wartości punktowej, co powodowało zmniejszanie się z roku na rok przychodów szpitali pediatrycznych. Nie brano także pod uwagę, iż lecznice dziecięce nie mają możliwości alokacji wydatków między zakresami świadczeń, mają one gdyż charakter jednorodny, obejmujący wyłącznie pediatrię. Ta właściwość odróżnia szpitale pediatryczne od innych, które w większym stopniu mają sposobność alokacji środków finansowych pomiędzy oddziałami szpitalnymi” – piszą w stanowisku konsultanci i dyrektorzy.
Zwracają także uwagę, że na niedoszacowanie pediatrii wpływ ma również nieuwzględnianie poprzez płatnika dodatkowych wydatków ponoszonych poprzez szpitale dziecięce, na przykład :
* konieczności kompleksowej diagnostyki i leczenia w okresie jednej hospitalizacji
* większej obsady personelu (nie tylko leczenie, lecz także stały nadzór nad bezpieczeństwem dzieci)
* zatrudnienia pedagogów i psychologów szkolnych, większego zużycia leków (brak opakowań w dawkach dla dzieci)
* większej liczby posiłków (5 na dobę)
* stosowania w większym wymiarze znieczuleń ogólnych, wyższego kosztu badań laboratoryjnych (wykorzystywanie mikrometod), i tym podobne
Szpitalom dziecięcym nie pomaga także fakt, że Fundusz wymusza na nich kredytowanie leczenia noworodków i wcześniaków w OIT – aktualnie pacjenta można rozliczyć nie po zakończonym miesiącu sprawozdawczym, lecz dopiero po wypisaniu ze szpitala, co może nastąpić na przykład : po pół roku.
Ocena propozycji kontraktów
Konsultanci i dyrektorzy ustosunkowali się również do propozycji kontraktów na rok 2009. Ich zdaniem włączenie do kontraktu środków na podwyżki przez podniesienie wartości punktu z 48 do 51 zł tylko w 30-50 procent pokryje wartość dotychczasowego „podwyżkowego” strumienia środków. Reszta miałaby, wg Funduszu, zostać zrekompensowana większą liczbą wykonanych świadczeń. Tyle tylko, iż w ten sposób wzrastają także i wydatki.
Zdaniem uczestników spotkania, dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, jako szpitali referencyjnych w zakresie pediatrii, musi zostać wprowadzony parametr przeliczeniowy w wysokości 1,4 w relacji do obecnie obowiązującej ceny. Dalsze niedofinansowanie będzie w rażący sposób pogarszało stan opieki leczniczej nad dzieckiem w Polsce.
W spotkaniu w CZD uczestniczyli dyrektorzy szpitali dziecięcych z Warszawy, Łodzi, Gdańska, Torunia, Wałbrzycha, Wrocławia, Poznania, Sosnowca, Bielska-Białej, Bydgoszczy, Krakowa, Kielc, Olsztyna, Kalisza, Katowic, Lublina i Białegostoku i konsultanci krajowi w zakresie chirurgii dziecięcej, neonatologii, pediatrii, pielęgniarstwa pediatrycznego, kardiologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej, a również dziecięcej urologii i neurologii
Objawy Sukces Pomorskich Onkologów:
Przyczyny chemioterapii przedoperacyjnej cis-platyny kobietom, które są nosicielkami zmutowanego genu BRCA1 i mają rozpoznanego raka piersi, skutkuje kompletną albo niemal kompletną remisję dolegliwości i "szczyt" szefów szpitali dziecięcych: czas doszacować procedury.
Objawy Szpitalne Inwestycje Chcą Dogonić Baby Boom:
Przyczyny narodzin towarzyszy inwestycyjny boom w szpitalach położniczych Z danych GUS wynika, iż w 2008 r. zarejestrowano o powyżej 26 tys. urodzeń żywych więcej niż w 2007 r. W I półroczu 2009 r. liczba "szczyt" szefów szpitali dziecięcych: czas doszacować procedury.
Objawy Samorządy I Medycyna: Jak Sensownie Wydawać Pieniądze Na Programy Zdrowotne:
Przyczyny zdrowiu publicznym zakłada, iż co roku samorządy dostaną na profilaktykę zdrowotną 0,5 procent budżetu NFZ. Do chwili obecnej same finansowały programy badań, między innymiw dziedzinie wczesnego "szczyt" szefów szpitali dziecięcych: czas doszacować procedury.
Objawy Strategie Neuroprotekcji W Urazach Rdzenia Kręgowego:
Przyczyny neuropatologii pozwolił na poznanie mechanizmów przebiegających w tkance nerwowej we inicjalnym okresie po urazie rdzenia kręgowego (URK). Autorzy: Piotr Tederko 1,2 (A,D,E,F), Marek Krasuski 1,2 (A "szczyt" szefów szpitali dziecięcych: czas doszacować procedury.
Objawy Śląscy Naukowcy Tropią Gen Wady Serca:
Przyczyny naukowców zidentyfikował gen, którego mutacje mogą być odpowiedzialne za powstawanie u dzieci zespołu ASD. Badania prowadzą genetycy z Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiego "szczyt" szefów szpitali dziecięcych: czas doszacować procedury.

Czym jest Szczyt szefów szpitali znaczenie w Słownik medycyny S .

  • Dodano:
  • Autor: