Akcja Imienna co to jest
Definicja Akcja Imienna. Co oznacza oświadczeniem właściciela (i regularnie za zgodą zarządu firmy.

Czy przydatne?

Co to jest Akcja Imienna

Definicja AKCJA IMIENNA: akcja, która może być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem właściciela (i regularnie za zgodą zarządu firmy). Zarząd firmy zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, a więc księgę akcyjną, gdzie figuruje imię i nazwisko (spółka) (i adres posiadacza akcji.

Znaczenie Audyt:
Słownik ocena organizacji, mechanizmów, mechanizmów czy produktów, która powinna być realizowana poprzez kompetentne i obiektywne osoby, albo spółki akcja imienna.
Znaczenie Akcja Na Okaziciela:
Słownik akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy akcja imienna.
Znaczenie Abolicja:
Słownik dorażne uchylenie karalności czynu zabronionego pod grożbą kary akcja imienna.
Znaczenie Amortyzacja:
Słownik a więc pomniejszenie albo strata wartości środka trwałego w konsekwencji jego zużycia wskutek normalnego używania akcja imienna.
Znaczenie Akcja:
Słownik wystawiany posiadaczowi części kapitału firmy akcyjnej. Akcja inkorporuje uprawnienia akcjonariusza w relacji do firmy: prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA akcja imienna.

Czym jest Akcja Imienna znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: