Akcja Imienna co to jest
Definicja Akcja Imienna. Co oznacza oświadczeniem właściciela (i regularnie za zgodą zarządu firmy.

Czy przydatne?

Co to jest Akcja Imienna

Definicja AKCJA IMIENNA: akcja, która może być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem właściciela (i regularnie za zgodą zarządu firmy). Zarząd firmy zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, a więc księgę akcyjną, gdzie figuruje imię i nazwisko (spółka) (i adres posiadacza akcji.

Znaczenie Akcja Uprzywilejowana:
Słownik akcja dająca dodatkowe przywileje takiej jak akcja imienna.
Znaczenie Akcjonariusz:
Słownik współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy akcja imienna.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Słownik wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki akcja imienna.
Znaczenie Aktywa (Assets):
Słownik ogół środków gospodarczych, którymi dysponuje w danym momencie przedsiębiorstwo akcja imienna.
Znaczenie Audyt:
Słownik ocena organizacji, mechanizmów, mechanizmów czy produktów, która powinna być realizowana poprzez kompetentne i obiektywne osoby, albo spółki akcja imienna.

Czym jest Akcja Imienna znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: