Powszechne Towarzystwo co to jest
Definicja Powszechne Towarzystwo Emerytalne (pte). Co oznacza powołana specjalnie do tego, by.

Czy przydatne?

Co to jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne (pte)

Definicja POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE (PTE): Powszechne Towarzystwo Emerytalne to firma akcyjna, powołana specjalnie do tego, by zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia ekspertów, którzy inwestują kapitał zebrane poprzez członków danego OFE.

Znaczenie Prawo Do Akcji (Pda):
Słownik przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej firmy akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych poprzez nich w ofercie publicznej powszechne towarzystwo emerytalne (pte).
Znaczenie Podatek Dochodowy:
Słownik obligatoryjne świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu powszechne towarzystwo emerytalne (pte).
Znaczenie Prowizje Bankowe:
Słownik bankowe są pobierane w granicach ustalonych bankowymi taryfami prowizji i opłat, które banki obowiązkowo ogłaszają w miejscu ogólnie dostępnym. W indywidualnych sytuacjach bank może doliczyć powszechne towarzystwo emerytalne (pte).
Znaczenie Polisa Ubezpieczeniowa:
Słownik potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera między innymi dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, ustalenie przedmiotu, okresu i sumy powszechne towarzystwo emerytalne (pte).
Znaczenie Podstawa (Basis):
Słownik Różnica między ceną gotówkową i terminową towaru powszechne towarzystwo emerytalne (pte).

Czym jest Powszechne Towarzystwo znaczenie w Słownik finansowy P .

  • Dodano:
  • Autor: