Zysk Ekonomiczny co to jest
Definicja Zysk Ekonomiczny. Co oznacza stawka pozostała po odjęciu od przychodów spółki wszystkich.

Czy przydatne?

Co to jest Zysk Ekonomiczny

Definicja ZYSK EKONOMICZNY: stawka pozostała po odjęciu od przychodów spółki wszystkich wydatków.

Znaczenie Zastaw Na Prawach:
Słownik zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach (na przykład wierzytelnościach pieniężnych, papierach wartościowych), jeśli są zbywalne. Ustanowienie zastawu na prawach wymaga zawarcia zysk ekonomiczny.
Znaczenie Zasoby Naturalne:
Słownik używane poprzez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji twory takie jak rośliny, zwierzęta, ekosystemy, atmosfera, woda, minerały zysk ekonomiczny.
Znaczenie Zasoby Ekonomiczne:
Słownik fundamentalne składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to między innymi: ziemia, zasoby ludzkie, pieniądze, technologia i przedsiębiorczość zysk ekonomiczny.
Znaczenie Zysk:
Słownik nadwyżki dochodów nad opłatami ponoszonymi na ich uzyskanie w określonym czasie zysk ekonomiczny.
Znaczenie Zatrudnienia Struktura:
Słownik układ grup osób (uwzględniający cechy demograficzne, zawody, kwalifikacje, rodzaje wykonywanej pracy, formy wynagrodzenia) tworzących zbiorowość wszystkich zatrudnionych zysk ekonomiczny.

Czym jest Zysk Ekonomiczny znaczenie w Słownik finansowy Z .

  • Dodano:
  • Autor: