Cena Maksymalna co to jest
Definicja Cena Maksymalna. Co oznacza ustalony poprzez kraj pułap ceny, powyżej którego nie mogą.

Czy przydatne?

Co to jest Cena Maksymalna

Definicja CENA MAKSYMALNA: ustalony poprzez kraj pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje.

Znaczenie Czek Bankierski:
Słownik trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi sposobność uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta cena maksymalna.
Znaczenie Cena Netto:
Słownik wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT cena maksymalna.
Znaczenie Cesja (Ubezpieczenia):
Słownik umowie ubezpieczeniowej stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), na cena maksymalna.
Znaczenie Cykl Koniunkturalny:
Słownik zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej cena maksymalna.
Znaczenie Czek Rozrachunkowy:
Słownik służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku cena maksymalna.

Czym jest Cena Maksymalna znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: