Feudalizm co to jest
Jak było Feudalizm. Definicja rozpoczął kształtować się w VI-VII wieku w kraju Franków. Geneza.

Czy przydatne?

Co to znaczy Feudalizm definicja

Jak to było: Feudalizm jako ustrój społeczno-polityczny i gospodarczy rozpoczął kształtować się w VI-VII wieku w kraju Franków. Geneza stworzenia feudalizmu tkwi w aktach nadawania beneficjum i komendacji. W IX i X wieku doszło do ukształtowania się mechanizmu feudalnego, który opierał się na zależnościach między seniorami a wasalami. Od początku X wieku wykształciła się terminologia i zwyczaje lenne. Aktem nadania lenna był hołd. Wasalowie jednego seniora nazywani byli parami. Wasalowie byli zobowiązani do pomocy zbrojnej seniorowi i udzielania mu porady. Obowiązkiem seniora było udzielanie pomocy wasalom i otaczanie ich opieką. Drabina feudalna, a więc struktura zależności senior-wasal, była nadzwyczajnie skomplikowana, albowiem jeden właściciel ziemi mógł być wasalem kilku seniorów. Powodowało to sporo trudności, kiedy owymi seniorami byli władcy sąsiednich krajów. W systemie feudalnym występowały różnice. Na terenie Francji obowiązywała zasada „wasal mego wasala nie jest moim wasalem”. W Anglii wszyscy wasalowie byli zobowiązani do wierności nie tylko swemu seniorowi, lecz również królowi. Definicje beneficjum – tymczasowe albo dożywotnie nadanie poprzez władcę ziemi osobie, którą król chce wynagrodzić komendacja – akt oddania się wolnego człowieka pod opiekę możnemu w zamian za opiekę i pomoc Poezja M. Bloch: Społeczeństwo feudalne. Warszawa 1981. W. Kula: Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Warszawa 1983. Daty IX-X wiek - ukształtowanie się mechanizmu feudalnego.

Kim był, co zrobił Feudalizm z historii w Słownik historia F .