Kultura polska (XIV wiek co to jest
Jak było Kultura polska (XIV wiek). Definicja panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego.

Czy przydatne?

Co to znaczy Kultura polska (XIV wiek) definicja

Słownik KULTURA POLSKA (XIV WIEK): Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIV wieku, raczej za panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, zaowocował także rozkwitem polskiej kultury materialnej i duchowej. Na niespotykaną skalę rozwinęło się budownictwo. Sam Kazimierz Ogromny ufundował 14 kościołów i nakazał wznieść ok. 50 warowni. Do najwspanialszych zabytków budownictwa tego okresu zaliczyć można katedrę na Wawelu, kościół Marii Panny w Krakowie, katedry w Poznaniu, Gnieźnie i Włocławku. Słowem rozwoju kultury polskiej było podniesienie poziomu oświaty. W 1364 roku na mocy zezwolenia papieskiego z roku 1363 Kazimierz Ogromny założył uniwersytet w Krakowie. Był to drugi po uniwersytecie praskim uniwersytet w Europie Środkowej. Wzorem dla organizacji uniwersytetu krakowskiego były wyższe uczelnie we Włoszech (Bolonia, Padwa). Na uniwersytecie istniało 8 katedr prawniczych, 2 medyczne i katedra sztuk wyzwolonych. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego Wiek XIV to również dalszy rozwój piśmiennictwa polskiego (hagiografia, kronika Janka z Czarnkowa). Z okresu tego pochodzi między innymi hymn Gaude Mater Polonia. Miniatura przedstawiająca układ krążenia Dziedziniec Collegium Maius Warto pamiętać Akt fundacji uniwersytetu w Krakowie został wydany w dniu 12 V 1364 roku. Został on opracowany poprzez współpracowników Kazimierza Wielkiego – kanclerza Janusza Suchywilka, arcybiskupa Jarosława Bogorię i Floriana Mokrskiego. Niech więc tam [w Krakowie] będzie nauk przemożnych perła, by wydawała męże dojrzałością porady wybitne, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach biegłe. Niechaj otworzy się orzeźwiające źródło, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący. Niechże do tego miasta Krakowa zjeżdżają się swobodnie i bezpiecznie wszyscy mieszkańcy królestwa naszego i państw przyległych, lecz i inni ze wszystkich stron świata. (fragment aktu fundacji uniwersytetu w Krakowie) Poezja F. Kiryk: Nauk przemożnych perła. Kraków 1986. M. Rożek: W cieniu zamków i katedr. Kraków 1988. J. Kębłowski: Polska sztuka gotycka. Warszawa 1976. Daty 1364 rok - stworzenie uniwersytetu w Krakowie Oś czasu 1119 - założenie uniwersytetu w Bolonii 1141 - przekład Koranu na łacinę 1210 - rycerze niemieccy opanowują Inflanty.

Słownik Kalendarium 1945-2006:
Informacje 2006 ŚWIAT 1945– 26 VI – stworzenie ONZ na konferencji w San Francisco– 25 VIII – proklamowanie Demokratycznej Republiki Wietnamu– 14 XI – start procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze 1946– kultura polska (xiv wiek).
Słownik Kształtowanie Południowej Granicy Polski Po I Wojnie Światowej:
Informacje to miejsce w odniesieniu do granicy wschodniej i zachodniej, również południowa granica, z Czechosłowacją, kształtowana była nie tylko poprzez dyplomatów na międzynarodowych konferencjach, lecz i kultura polska (xiv wiek).
Słownik Konstytucja 3 Maja:
Informacje prawnym uchwalonym poprzez Sejm Ogromny była Ustawa Rządowa 3 Maja, zwana Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie (po amerykańskiej, uchwalonej w 1787 roku kultura polska (xiv wiek).
Słownik Kalendarium 1945-2006:
Informacje 2006 POLSKA1945 1945– 17 I – wyzwolenie Warszawy– 4-11 II – narada w Jałcie– 21 VI – zakończenie w Moskwie „procesu szesnastu”– 28 VI – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej– 22 VII – kultura polska (xiv wiek).
Słownik Kultura Polska (X-XIII Wiek):
Informacje polskiej w startowym okresie istnienia państwa polskiego (X-XII wiek) był różny w różnych warstwach socjalnych. Dwór książęcy i możni z całą pewnością czerpali z wzorców kultury łacińskiej, tymczasem kultura polska (xiv wiek).

Kim był, co zrobił Kultura polska (XIV wiek z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: