Kultura polska (XIV wiek co to jest
Jak było Kultura polska (XIV wiek). Definicja panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego.

Czy przydatne?

Co to znaczy Kultura polska (XIV wiek) definicja

Jak to było: Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIV wieku, raczej za panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, zaowocował także rozkwitem polskiej kultury materialnej i duchowej. Na niespotykaną skalę rozwinęło się budownictwo. Sam Kazimierz Ogromny ufundował 14 kościołów i nakazał wznieść ok. 50 warowni. Do najwspanialszych zabytków budownictwa tego okresu zaliczyć można katedrę na Wawelu, kościół Marii Panny w Krakowie, katedry w Poznaniu, Gnieźnie i Włocławku. Słowem rozwoju kultury polskiej było podniesienie poziomu oświaty. W 1364 roku na mocy zezwolenia papieskiego z roku 1363 Kazimierz Ogromny założył uniwersytet w Krakowie. Był to drugi po uniwersytecie praskim uniwersytet w Europie Środkowej. Wzorem dla organizacji uniwersytetu krakowskiego były wyższe uczelnie we Włoszech (Bolonia, Padwa). Na uniwersytecie istniało 8 katedr prawniczych, 2 medyczne i katedra sztuk wyzwolonych. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego Wiek XIV to również dalszy rozwój piśmiennictwa polskiego (hagiografia, kronika Janka z Czarnkowa). Z okresu tego pochodzi między innymi hymn Gaude Mater Polonia. Miniatura przedstawiająca układ krążenia Dziedziniec Collegium Maius Warto pamiętać Akt fundacji uniwersytetu w Krakowie został wydany w dniu 12 V 1364 roku. Został on opracowany poprzez współpracowników Kazimierza Wielkiego – kanclerza Janusza Suchywilka, arcybiskupa Jarosława Bogorię i Floriana Mokrskiego. Niech więc tam [w Krakowie] będzie nauk przemożnych perła, by wydawała męże dojrzałością porady wybitne, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach biegłe. Niechaj otworzy się orzeźwiające źródło, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący. Niechże do tego miasta Krakowa zjeżdżają się swobodnie i bezpiecznie wszyscy mieszkańcy królestwa naszego i państw przyległych, lecz i inni ze wszystkich stron świata. (fragment aktu fundacji uniwersytetu w Krakowie) Poezja F. Kiryk: Nauk przemożnych perła. Kraków 1986. M. Rożek: W cieniu zamków i katedr. Kraków 1988. J. Kębłowski: Polska sztuka gotycka. Warszawa 1976. Daty 1364 rok - stworzenie uniwersytetu w Krakowie Oś czasu 1119 - założenie uniwersytetu w Bolonii 1141 - przekład Koranu na łacinę 1210 - rycerze niemieccy opanowują Inflanty.

Kim był, co zrobił Kultura polska (XIV wiek) z historii w Słownik historia K .