Rozwój państwowości Niemiec co to jest
Jak było Rozwój państwowości Niemiec, Anglii i Francji w X i XI wieku. Definicja wschodnio- i.

Czy przydatne?

Co to znaczy Rozwój państwowości Niemiec, Anglii i Francji w X i XI wieku definicja

Słownik ROZWÓJ PAŃSTWOWOŚCI NIEMIEC, ANGLII I FRANCJI W X I XI WIEKU: Po podziale państwa Karola Wielkiego w 843 roku w krajach wschodnio- i zachodniofrankijskim władzę sprawowali Karolingowie. Dynastia ta w kraju zachodniofrankijskim, a więc we Francji, wymarła w 987 roku, a władzę objął Hugo Kapet, założyciel francuskiej dynastii Kapetyngów. On i jego następcy rozpoczęli mechanizm wzmacniania władzy królewskiej i ograniczania praw potężnych wasali królewskich. W kraju wschodniofrankijskim dynastia Karolingów wymarła w 911 roku. Władzę objęli następnie królowie wybierani poprzez 5 elektorów, którzy byli równocześnie władcami 5 niemieckich księstw: Bawarii, Saksonii, Frankonii, Szwabii i Lotaryngii. Umocnienie władzy królewskiej w Niemczech nastąpiło za panowania dynastii saskiej (919-1002). Władcy z tej dynastii podporządkowali sobie plemiona słowiańskie (Słowianie Połabscy, Wieleci) i kraj czeskie. W 961 roku Otton I został koronowany na króla Włoch. W roku kolejnym (962) papież Jan XII koronował go na cesarza. Nastąpiło w ten sposób odnowienie Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie. Jeden z następców Ottona I, Otton III, planował utworzyć imperium obejmujące Bizancjum, Germanię, Słowiańszczyznę, Galię i Italię. Plany te przekreśliła śmierć władcy w 1002 roku. Chrystus błogosławiący Ottona II i jego żonę Teofano W V wieku Rzymianie opuścili Brytanię, którą zajęły plemiona germańskie, tworząc tam 7 samodzielnych królestw. Na przełomie X i XI wieku Brytania staje się terenem najazdów wikingów. W 1066 roku Normanowie na czele z Wilhelmem Zdobywcą podbili Brytanię. Warto pamiętać Wg niektórych historyków ostateczną datą narodzin samodzielnych krajów Francji i Niemiec jest 887 rok, kiedy to usunięto z tronu potomka Karola Wielkiego– cesarza Karola III Grubego. Był to ostatni król z dynastii Karolingów, który zjednoczył pod swą władzą wszystkie królestwa wchodzące w skład państwa Karola Wielkiego. Definicje kraj zachodniofrankijskie i kraj wschodniofrankijskie – państwa powstałe wskutek podziału monarchii Karola Wielkiego; dały one start Francji i Niemcom Normanowie – plemiona germańskie wywodzące się z Półwyspu Jutlandzkiego i Skandynawskiego, które w okresie X-XI wieku dokonały szeregu najazdów na tereny Europy zakładając swe państwa Poezja J. Baszkiewicz: Historia Francji. Wrocław 1974. W. Czapliński, A.Galos, W. Korta: Historia Niemiec. Wrocław 1981. J.A. Gerowski: Historia Włoch. Wrocław 1985. J.Z. Kędzierski: Dzieje Anglii do roku 1485. Wrocław 1966. Daty 987 rok - start panowania dynastii Kapetyngów we Francji 962 rok koronacja króla Niemiec Ottona I na cesarza 1066 rok - podbój Brytanii poprzez Normanów; start panowania dynastii normandzkiej w Brytanii.

Słownik Rewolucja Francuska – Główne Etapy:
Informacje Charakterystyka VII 1789-IX 1791 rewolucja ludowa – VII-VIII 1789 – stworzenie chłopskie– VIII 1789 – Zebranie Narodowe znosi przywileje stanowe (między innymi poddaństwo i pańszczyznę)– VIII 1789 – rozwój państwowości niemiec, anglii i francji w x i xi wieku.
Słownik Religia W Starożytnym Rzymie:
Informacje rzymska miała charakter bezosobowy i cechowała się praktycznością. Rzymianie wierzyli, że każda najmniejsza czynność ma swego boskiego opiekuna. Wszystkie owe bóstwa były bezosobowe i nie miały rozwój państwowości niemiec, anglii i francji w x i xi wieku.
Słownik Ruch Robotniczy W Europie Pod Koniec XIX Wieku:
Informacje wieku w poszczególnych krajach europejskich można było zaobserwować zjawiska gospodarcze powiązane z tak zwany rewolucją przemysłową. Jej źródeł szukać należy w Anglii pod koniec XVIII wieku, kiedy rozwój państwowości niemiec, anglii i francji w x i xi wieku.
Słownik Rewolucja 1905-1907 W Rosji:
Informacje wchodziła jako kraj wyraźnie odbiegające w zakresie rozwoju gospodarczego od innych państw europejskich. Wprawdzie na przełomie wieków i do tego państwa dotarły zjawiska powiązane z rewolucją rozwój państwowości niemiec, anglii i francji w x i xi wieku.
Słownik Rozwój Kultury Polskiej Za Czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego:
Informacje wieku nastąpił w Rzeczpospolitej rozkwit oświecenia. Czołowymi jego przedstawicielami byli: Stanisław Konarski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Jan i Jędrzej Śniadeccy, Adam Naruszewicz, Ignacy rozwój państwowości niemiec, anglii i francji w x i xi wieku.

Kim był, co zrobił Rozwój państwowości Niemiec z historii w Słownik historia R .

  • Dodano:
  • Autor: