Rozwój państwowości Niemiec co to jest
Jak było Rozwój państwowości Niemiec, Anglii i Francji w X i XI wieku. Definicja wschodnio- i.

Czy przydatne?

Co to znaczy Rozwój państwowości Niemiec, Anglii i Francji w X i XI wieku definicja

Jak to było: Po podziale państwa Karola Wielkiego w 843 roku w krajach wschodnio- i zachodniofrankijskim władzę sprawowali Karolingowie. Dynastia ta w kraju zachodniofrankijskim, a więc we Francji, wymarła w 987 roku, a władzę objął Hugo Kapet, założyciel francuskiej dynastii Kapetyngów. On i jego następcy rozpoczęli mechanizm wzmacniania władzy królewskiej i ograniczania praw potężnych wasali królewskich. W kraju wschodniofrankijskim dynastia Karolingów wymarła w 911 roku. Władzę objęli następnie królowie wybierani poprzez 5 elektorów, którzy byli równocześnie władcami 5 niemieckich księstw: Bawarii, Saksonii, Frankonii, Szwabii i Lotaryngii. Umocnienie władzy królewskiej w Niemczech nastąpiło za panowania dynastii saskiej (919-1002). Władcy z tej dynastii podporządkowali sobie plemiona słowiańskie (Słowianie Połabscy, Wieleci) i kraj czeskie. W 961 roku Otton I został koronowany na króla Włoch. W roku kolejnym (962) papież Jan XII koronował go na cesarza. Nastąpiło w ten sposób odnowienie Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie. Jeden z następców Ottona I, Otton III, planował utworzyć imperium obejmujące Bizancjum, Germanię, Słowiańszczyznę, Galię i Italię. Plany te przekreśliła śmierć władcy w 1002 roku. Chrystus błogosławiący Ottona II i jego żonę Teofano W V wieku Rzymianie opuścili Brytanię, którą zajęły plemiona germańskie, tworząc tam 7 samodzielnych królestw. Na przełomie X i XI wieku Brytania staje się terenem najazdów wikingów. W 1066 roku Normanowie na czele z Wilhelmem Zdobywcą podbili Brytanię. Warto pamiętać Wg niektórych historyków ostateczną datą narodzin samodzielnych krajów Francji i Niemiec jest 887 rok, kiedy to usunięto z tronu potomka Karola Wielkiego– cesarza Karola III Grubego. Był to ostatni król z dynastii Karolingów, który zjednoczył pod swą władzą wszystkie królestwa wchodzące w skład państwa Karola Wielkiego. Definicje kraj zachodniofrankijskie i kraj wschodniofrankijskie – państwa powstałe wskutek podziału monarchii Karola Wielkiego; dały one start Francji i Niemcom Normanowie – plemiona germańskie wywodzące się z Półwyspu Jutlandzkiego i Skandynawskiego, które w okresie X-XI wieku dokonały szeregu najazdów na tereny Europy zakładając swe państwa Poezja J. Baszkiewicz: Historia Francji. Wrocław 1974. W. Czapliński, A.Galos, W. Korta: Historia Niemiec. Wrocław 1981. J.A. Gerowski: Historia Włoch. Wrocław 1985. J.Z. Kędzierski: Dzieje Anglii do roku 1485. Wrocław 1966. Daty 987 rok - start panowania dynastii Kapetyngów we Francji 962 rok koronacja króla Niemiec Ottona I na cesarza 1066 rok - podbój Brytanii poprzez Normanów; start panowania dynastii normandzkiej w Brytanii.

Kim był, co zrobił Rozwój państwowości Niemiec, Anglii i Francji w X i XI wieku z historii w Słownik historia R .