Zjednoczenie ziem polskich co to jest
Jak było Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka. Definicja łęczyckim. Od 1288 roku.

Czy przydatne?

Co to znaczy Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka definicja

Jak to było: Władysław Łokietek (1260-1333) był księciem kujawsko-łęczyckim. Od 1288 roku zaczął walkę o rządy w Małopolsce i Wielkopolsce, jednak z obu tych dzielnic został usunięty, a w 1300 roku musiał opuścić państwo. Powróciwszy, wpierany poprzez rycerstwo węgierskie, zdołał w latach 1304-1306 zjednoczyć Małopolskę, Kujawy, ziemie łęczycką i sieradzką i Pomorze. W 1314 roku zajął również Wielkopolskę. Władysław Łokietek zdołał utrzymać swe panowanie pomimo licznych buntów wewnętrznych, z których najpoważniejszym był bunt mieszczan krakowskich pod dowództwem wójta Alberta (1311/1312), i licznych ataków zewnętrznych. Wskutek toczonych od 1309 roku wojen z Krzyżakami od państwa polskiego odpadły: Pomorze Gdańskie (1308/1309), ziemia dobrzyńska (1329) i Kujawy (1332). Największym zwycięstwem wojsk polskich w okresie wojen z zakonem krzyżackim było zwycięstwo w bitwie pod Płowcami (1331). W dniu 20 I 1320 roku Władysław Łokietek został koronowany poprzez arcybiskupa Janisława na króla Polski. Datę tę przyjmuje się regularnie jako koniec epoki rozbicia dzielnicowego w Polsce. Poezja J. Baszkiewicz: Stworzenie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII--XIV wieku. Warszawa 1954. J. Baszkiewicz: Polska czasów Łokietka. Warszawa 1968. B. Nowacki: Czeskie roszczenia do korony polskiej (1290-1335). Warszawa 1987. H. Samsonowicz: Łokietkowe czasy. Kraków 1989. M. Biskup: Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1308-1521. Gdańsk 1993. Daty lata 1304-1306 - Władysław Łokietek jednoczy Małopolskę, Kujawy, ziemie łęczycką i sieradzką, Pomorze lata 1308-1309 - zajęcie Pomorza Gdańskiego poprzez Brandenburczyków, a następnie poprzez Krzyżaków 1331 rok - bitwa od Płowcami.

Kim był, co zrobił Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka z historii w Słownik historia Z .