Zjednoczenie ziem polskich co to jest
Jak było Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka. Definicja łęczyckim. Od 1288 roku.

Czy przydatne?

Co to znaczy Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka definicja

Słownik ZJEDNOCZENIE ZIEM POLSKICH PREZ WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA: Władysław Łokietek (1260-1333) był księciem kujawsko-łęczyckim. Od 1288 roku zaczął walkę o rządy w Małopolsce i Wielkopolsce, jednak z obu tych dzielnic został usunięty, a w 1300 roku musiał opuścić państwo. Powróciwszy, wpierany poprzez rycerstwo węgierskie, zdołał w latach 1304-1306 zjednoczyć Małopolskę, Kujawy, ziemie łęczycką i sieradzką i Pomorze. W 1314 roku zajął również Wielkopolskę. Władysław Łokietek zdołał utrzymać swe panowanie pomimo licznych buntów wewnętrznych, z których najpoważniejszym był bunt mieszczan krakowskich pod dowództwem wójta Alberta (1311/1312), i licznych ataków zewnętrznych. Wskutek toczonych od 1309 roku wojen z Krzyżakami od państwa polskiego odpadły: Pomorze Gdańskie (1308/1309), ziemia dobrzyńska (1329) i Kujawy (1332). Największym zwycięstwem wojsk polskich w okresie wojen z zakonem krzyżackim było zwycięstwo w bitwie pod Płowcami (1331). W dniu 20 I 1320 roku Władysław Łokietek został koronowany poprzez arcybiskupa Janisława na króla Polski. Datę tę przyjmuje się regularnie jako koniec epoki rozbicia dzielnicowego w Polsce. Poezja J. Baszkiewicz: Stworzenie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII--XIV wieku. Warszawa 1954. J. Baszkiewicz: Polska czasów Łokietka. Warszawa 1968. B. Nowacki: Czeskie roszczenia do korony polskiej (1290-1335). Warszawa 1987. H. Samsonowicz: Łokietkowe czasy. Kraków 1989. M. Biskup: Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1308-1521. Gdańsk 1993. Daty lata 1304-1306 - Władysław Łokietek jednoczy Małopolskę, Kujawy, ziemie łęczycką i sieradzką, Pomorze lata 1308-1309 - zajęcie Pomorza Gdańskiego poprzez Brandenburczyków, a następnie poprzez Krzyżaków 1331 rok - bitwa od Płowcami.

Słownik Zjednoczenie Włoch:
Informacje niepowodzeniem próba zjednoczenia Włoch w czasie nie oznaczała zaniechania dalszych działań zmierzających do osiągnięcia tego celu. Centrum włoskiego ruchu narodowego stało się zjednoczenie ziem polskich prez władysława łokietka.
Słownik Zjednoczenie Niemiec:
Informacje do włoskich miały miejsce w II połowie XIX wieku również w krajach niemieckich. Tworzyły one od 1815 roku tak zwany Związek Niemiecki, konfederację niezależnych krajów. Walka o prymat w tym związku zjednoczenie ziem polskich prez władysława łokietka.
Słownik Związek Radziecki W Okresie Międzywojennym:
Informacje wojny światowej na politycznej mapie Europy znajdowały się dwa państwa izolowane w relacjach międzynarodowych. Były to: Niemcy, powszechnie uznane za sprawcę I wojny światowej, i Związek Radziecki, z zjednoczenie ziem polskich prez władysława łokietka.
Słownik Zdobycze Niemieckie I Radzieckie W Początkowym Okresie II Wojny Światowej (Lata 1939-1941):
Informacje niemiecki w 1939 roku zapoczątkował mechanizm rozszerzania zdobyczy wojennych poprzez Niemcy i ZSRR w Europie. Armia Czerwona, która praktycznie bez strat własnych doprowadziła do zajęcia wschodniej zjednoczenie ziem polskich prez władysława łokietka.

Kim był, co zrobił Zjednoczenie ziem polskich z historii w Słownik historia Z .

  • Dodano:
  • Autor: