Jon magnezowy Mg2+; jon co to jest
Co to jest Jon magnezowy Mg2+; jon magnezu (+2). Wyjaśnienie magnezu (+2) Jeden z głównych kationów.

Czy przydatne?

Co to jest Jon magnezowy Mg2+; jon magnezu (+2)

Jon magnezowy Mg2+; jon magnezu (+2)
Jeden z głównych kationów wód podziemnych, występujący z reguły w podrzędnych stężeniach w relacji do pozostałych kationów. Występuje na jednym poziomie utleniania – jako kation dwudodatni. Towarzyszy zazwyczaj jonom wapnia, wyraźnie ustępując im ilościowo. Pochodzi z wietrzenia minerałów skał magmowych i ługowania skał osadowych – raczej dolomitów. Aktywnie uczestniczy w procesach sorpcyjnych. Nadaje wodzie cechę zwaną twardością. → Twardość wody.[AM].

Czym jest Jon magnezowy Mg2+; jon znaczenie w Słownik definicje J