Matryca skalna; ciasto co to jest
Co to jest Matryca skalna; ciasto skalne, tło skalne. Wyjaśnienie tło skalne Materiał.

Czy przydatne?

Co to jest Matryca skalna; ciasto skalne, tło skalne

Definicja MATRYCA SKALNA; CIASTO SKALNE, TŁO SKALNE: Matryca skalna; ciasto skalne, tło skalne
Materiał drobnoziarnisty wypełniający odstępy pomiędzy większymi ziarnami skalnymi. W węglanowych skałach osadowych m.s. złożona jest zazwyczaj z minerałów ilastych albo składników mikrytowych otaczających większe ziarna. Termin m.s. stanowi niezręczne zapożyczenie z jęz. angielskiego. Regularnie błędnie służący w pracach dotyczących → środowiska hydrogeologicznego dla ustalenia zwartych przedmiotów skały oddzielonych od siebie przestrzeniami wypełnionymi cieczami albo gazami (pory, mikropory, szczeliny, mikroszczeliny).[JD].

Słownik Metody Badań Hydrogeologicznych Złóż:
Znaczenie hydrogeologicznych złóż Badania hydrogeologiczne złóż są prowadzone równocześnie z geologicznym rozpoznawaniem złóż, wedle dyrektywą w kwestii zasad określania warunków hydrogeologicznych przy matryca skalna; ciasto skalne, tło skalne.
Słownik Metody Określania Odpływu Podziemnego:
Znaczenie odpływu podziemnego Sposoby pozwalające wydzielić w obrębie → odpływu całkowitego z określonego obszaru i w określonym czasie część tworzącą się z wód podziemnych. To są (Pazdro, Kozerski, 1990): m matryca skalna; ciasto skalne, tło skalne.
Słownik Model Wielowarstwowy:
Znaczenie wielowarstwowy Schemat pseudoprzestrzenny zbudowany z kilku modeli płaskich reprezentujących →warstwy wodonośne, gdzie zachodzi filtracja dwuwymiarowa w płaszczyźnie x, y i z modeli jednoosiowych matryca skalna; ciasto skalne, tło skalne.
Słownik Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie środowiska przyrodniczego M.ś.p. to mechanizm badania i prowadzenia zunifikowanych i powtarzalnych pomiarów poszczególnych wielkości charakteryzujących stan środowiska przyrodniczego w celu matryca skalna; ciasto skalne, tło skalne.
Słownik Model Analogowy Dyskretny:
Znaczenie dyskretny → Schemat analogowy, gdzie w trakcie tworzenia na region filtracji nakładamy siatkę dyskretyzacyjną; jej węzłom sposobem symetralnych przypisujemy bloki obliczeniowe. Wartości wysokości matryca skalna; ciasto skalne, tło skalne.

Czym jest Matryca skalna; ciasto skalne znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: