Parametry przenoszenia co to jest
Co to jest Parametry przenoszenia konwekcyjnego (adwekcyjnego). Wyjaśnienie konwekcyjnego.

Czy przydatne?

Co to jest Parametry przenoszenia konwekcyjnego (adwekcyjnego)

Parametry przenoszenia konwekcyjnego (adwekcyjnego)
P.p.k. to: → współczynnik filtracjik LT–1], →porowatość aktywna na [1], średnia → szybkość filtracji v [LT–1] i średnia → szybkość rzeczywista wód podziemnych U [LT–1] (tab. 3). Opisują migrację → substancji konserwatywnych poruszających się zgodnie ze średnią rzeczywistą prędkością wód podziemnych. Parametry te są stosowane w pierwszej kolejności do obliczeń przybliżonych sprowadzonych do ruchu jednoosiowego wzdłuż linii prądu. Są również konieczne do właściwej identyfikacji większości pozostałych parametrów migracji zanieczyszczeń.[SW] Tabela 3. Parametry przenoszenia konwekcyjnego i parametry dyspersji hydrodynamicznej w warunkach ruchu jednoosiowego (wg Osmęda-Ernst, Witczak, 1991) to – czas migracji odpowiadający średniej prędkości wody podziemnej [T], Q– koszt przepływu strumienia wód podziemnych [L3T-–1], F – pole przekroju poprzecznego strumienia wód podziemnych [L2], V – objętość ośrodka hydrogeologicznego odpowiadająca czasowi migracji to [L3], DM – współczynnik dyfuzji molekularnej w ośrodku porowym [L2T-–1], I – gradient hydrauliczny [1].

Czym jest Parametry przenoszenia znaczenie w Słownik definicje P