Przestrzeń hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Przestrzeń hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Pory w szerokim znaczeniu, a więc zespół pustek.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Przestrzeń

Przestrzeń hydrogeologiczna
→ Pory w szerokim znaczeniu, a więc zespół pustek w obrębie → ośrodka hydrogeologicznego, gdzie może gromadzić się i którymi może przepływać woda podziemna. Pustki reguluje się wg mierników geometrycznych, z których fundamentalnym jest prostopadły do kierunku przepływu wielkość pustki. Wydziela się pory międzyziarnowe, szczeliny i kawerny i kanały, a co za tym idzie przestrzenie: porową, szczelinową i kawernową, które charakteryzuje się dzięki takich wielkości fizycznych, jak: objętość jednostkowa, a więc → porowatość, → odsączalność i →przepuszczalność. P.h. porowa (z angielskiego: pore space) – zestaw wszystkich pustek, niezależnie od genezy, znajdujących się w niewielkim fragmencie skały, rzędu kilkudziesięciu centymetrów sześciennych. P.h. szczelinowa ((z angielskiego: fracture porosity) – zestaw szczelin (w tym szczelin oddzielności międzyławicowych) w masywie skalnym, z wyjątkiem tych, które wchodzą w skład przestrzeni porowej (mikroszczeliny). P.h. kawernowa (((z angielskiego: solution openings) – zestaw kawern i kanałów. → Pory, → Porowatość.[AK].

Czym jest Przestrzeń hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje P