Siarkowodór H2 S; siarczek co to jest
Co to jest Siarkowodór H2 S; siarczek wodoru, sulfan. Wyjaśnienie wodoru, sulfan Łatwo.

Czy przydatne?

Co to jest Siarkowodór H2 S; siarczek wodoru, sulfan

Siarkowodór H2 S; siarczek wodoru, sulfan
Łatwo rozpuszczalny w wodzie gaz o właściwościach toksycznych, występujący w wodach podziemnych w warunkach redukcyjnych. Wchodzi w reakcje chemiczne z wodą, nie mniej jednak dysocjacja jego przebiega na dwóch poziomach: H2 S ↔ H+ + HS – ↔ 2H+ + S2– .Ma charakterystyczny zapach zgniłych jaj wyczuwany przy stężeniach > 0,05 mg/dm3. To jest gaz pochodzenia biochemicznego, mineralnego albo antropogenicznego. W wodach pitnych s. nie powinien występować, niemniej może wykazywać właściwości lecznicze (ryc. 97). → Siarka.[AM] Ryc. 97. Współwystępowanie różnych form związków siarczkowych w zależności od pH (stężenie 10–3 mol/dm3).

Czym jest Siarkowodór H2 S; siarczek znaczenie w Słownik definicje S