Analiza szczegółowa (wody co to jest
Co to jest Analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa. Wyjaśnienie pełna, a.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa

Definicja ANALIZA SZCZEGÓŁOWA (WODY); A. PEŁNA, A. KOMPLETNA, A. PODSTAWOWA: Badanie szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa
Badanie jakościowe i ilościowe składu substancji występujących w wodach i właściwości wody w dziedzinie cech fizycznych, chemicznych, organoleptycznych, a zwykle także badanie wody pod względem bakteriologicznym. W balneologii ten typ badań tytułujemy analizą sporą albo ogromną. → Badanie wody, → Badanie chemiczna balneologiczna.[AM].

Słownik Analiza Organoleptyczna Wody:
Znaczenie Badanie organoleptyczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) cech organoleptycznych wody: → przezroczystości, → mętności, → barwy, → zapachu, → smaku i posmaku. → Badanie wody.[AM analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Analiza Fizykochemiczna Wody:
Znaczenie fizykochemiczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) składu chemicznego substancji występujących w wodzie i cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a.f. wód podziemnych znaczy się analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Analiza Bakteriologiczna (Wody):
Znaczenie bakteriologiczna (wody) Wyniki badania albo (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych ( badanie bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, realizowane rutynowo dla oceny analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Adwekcja ( Konwekcja):
Znaczenie konwekcja) 1. Ruch znacznika albo zanieczyszczenia (również, masy, energii) poprzez proste unoszenie z płynącą wodą podziemną. 2. Transport „właściwości” masy powietrza (ciepła, zimna) poprzez pole analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Anizotropia Ośrodka Hydrogeologicznego:
Znaczenie hydrogeologicznego Zależność makroskopowych właściwości → ośrodka hydrogeologicznego od kierunku. Ośrodki wykazujące anizotropię nazywane są ośrodkami anizotropowymi. → Tensor przepuszczalności.[MR analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.

Czym jest Analiza szczegółowa (wody); a znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: