Analiza szczegółowa (wody co to jest
Co to jest Analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa. Wyjaśnienie pełna, a.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa

Definicja ANALIZA SZCZEGÓŁOWA (WODY); A. PEŁNA, A. KOMPLETNA, A. PODSTAWOWA: Badanie szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa
Badanie jakościowe i ilościowe składu substancji występujących w wodach i właściwości wody w dziedzinie cech fizycznych, chemicznych, organoleptycznych, a zwykle także badanie wody pod względem bakteriologicznym. W balneologii ten typ badań tytułujemy analizą sporą albo ogromną. → Badanie wody, → Badanie chemiczna balneologiczna.[AM].

Słownik Analiza Organoleptyczna Wody:
Znaczenie Badanie organoleptyczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) cech organoleptycznych wody: → przezroczystości, → mętności, → barwy, → zapachu, → smaku i posmaku. → Badanie wody.[AM analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Amonifikacja (Deaminacja):
Znaczenie deaminacja) 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Akratotermy:
Znaczenie Akratotermy Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Agresywność Wody (Korozyjność Wody):
Znaczenie korozyjność wody) Cecha wody spowodowana jej składem chemicznym, powodująca niszczenie skał, betonów, konstrukcji metalowych pozostających z nią w kontakcie. Niektórzy badacze a.w. rozumieją jako analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Asocjacje W Roztworach (Wodnych):
Znaczenie roztworach (wodnych) Połączenia (grupowania) cząsteczek wody w paro- albo wielocząsteczkowe polimery (→ polimeryzacja (cząsteczek wody)). A.wr. mogą także obejmować polimeryzację substancji analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.

Czym jest Analiza szczegółowa (wody); a znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: