Analiza szczegółowa (wody co to jest
Co to jest Analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa. Wyjaśnienie pełna, a.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa

Badanie szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa
Badanie jakościowe i ilościowe składu substancji występujących w wodach i właściwości wody w dziedzinie cech fizycznych, chemicznych, organoleptycznych, a zwykle także badanie wody pod względem bakteriologicznym. W balneologii ten typ badań tytułujemy analizą sporą albo ogromną. → Badanie wody, → Badanie chemiczna balneologiczna.[AM].

Czym jest Analiza szczegółowa (wody); a znaczenie w Słownik definicje A