Analiza szczegółowa (wody co to jest
Co to jest Analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa. Wyjaśnienie pełna, a.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa

Definicja ANALIZA SZCZEGÓŁOWA (WODY); A. PEŁNA, A. KOMPLETNA, A. PODSTAWOWA: Badanie szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa
Badanie jakościowe i ilościowe składu substancji występujących w wodach i właściwości wody w dziedzinie cech fizycznych, chemicznych, organoleptycznych, a zwykle także badanie wody pod względem bakteriologicznym. W balneologii ten typ badań tytułujemy analizą sporą albo ogromną. → Badanie wody, → Badanie chemiczna balneologiczna.[AM].

Słownik Adsorpcja Chemiczna (Chemisorpcja, Adsorpcja Aktywowana):
Znaczenie chemisorpcja, adsorpcja aktywowana) Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Analiza „On Line” (Wody); Analiza Ciągła:
Znaczenie Badanie „on line” (wody); badanie ciągła Automatyczny mechanizm analizowania wody. Woda pobierana sondą automatyczną przepływa zamkniętym przewodem do aparatu pomiarowego.[AM analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Azot Organiczny Norg, N-Org:
Znaczenie Norg, N-org Jedna z form występowania → azotu w wodach naturalnych. W analizach wód ustala stężenie azotu występującego we wszystkich związkach organicznych rozpuszczonych w wodzie, zarówno analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Adsorbent (Substancja Adsorbująca):
Znaczenie substancja adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.
Słownik Analogia Elektrohydrodynamiczna AEHD:
Znaczenie elektrohydrodynamiczna AEHD Analogia pomiędzy filtracją wód podziemnych a przepływem prądu elektrycznego w przewodniku polegająca na identyczności równań opisujących oba zjawiska. A.e. stanowi analiza szczegółowa (wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa.

Czym jest Analiza szczegółowa (wody); a znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: