Siła jonowa roztworu I co to jest
Co to jest Siła jonowa roztworu I. Wyjaśnienie sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów.

Czy przydatne?

Co to jest Siła jonowa roztworu I

Siła jonowa roztworu I
Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – ładunki (wartościowości) elektryczne tych jonów. Znajomość s.j.r. jest konieczna do ustalenia → współczynników aktywności poszczególnych jonów w roztworze. Wymiar: [1].[JD].

Czym jest Siła jonowa roztworu I znaczenie w Słownik definicje S