Solanki tarcz co to jest
Co to jest Solanki tarcz kontynentalnych. Wyjaśnienie Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone.

Czy przydatne?

Co to jest Kontynentalnych Tarcz Solanki

Solanki tarcz kontynentalnych
Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim wierceniu KTB w Niemczech. Wg istniejących hipotez mogą to być bardzo stare wody (morskie i/albo infiltracyjne), które w warunkach stagnacji (→ stagnacja wód podziemnych) osiągnęły równowagę chemiczną z pierwotnymi krzemianami. Zasolenie s.t.k. może w części pochodzić z inkluzji ciekłych zawartych w skałach krystalicznych i uruchomionych w strefach dyslokacji.[JD].

Czym jest Solanki tarcz kontynentalnych znaczenie w Słownik definicje S