Stężenie roztworu co to jest
Co to jest Stężenie roztworu. Wyjaśnienie substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika.

Czy przydatne?

Co to jest Roztworu Stężenie

Stężenie roztworu
Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p. molowe) substancji przypadających na 100 odpowiednich jednostek mieszaniny; stężenie równoważnikowe (normalność N), jest to liczbę gramorównoważników(vali) substancji rozpuszczonejw1dm3 roztworu (roztwór1-normalny danej substancji zawiera 1 jej val w1dm3); stężenie molarne (molarność roztworu, stężenie molowe – M), jest to liczbę moli (gramocząsteczek) substancjiw1dm3 roztworu; stężenie molalne (molalność – m), jest to liczbę moli substancji w 1 kg rozpuszczalnika.[JD].

Czym jest Stężenie roztworu znaczenie w Słownik definicje S