Strumień wód podziemnych co to jest
Co to jest Strumień wód podziemnych; strumień filtracji. Wyjaśnienie strumień filtracji 1. Układ.

Czy przydatne?

Co to jest Strumień wód podziemnych; strumień filtracji

Strumień wód podziemnych; strumień filtracji
1. Układ linii prądu i hydroizohips opisujących strukturę hydrodynamiczną mechanizmu hydrogeologicznego z podziałem na względnie jednorodne strumienie składowe (→ strumień: 1). 2. Forma występowania wód podziemnych uwarunkowana ukształtowaniem podstawy poziomu wodonośnego: rynna, rów tektoniczny, strefa spękań, sieć żył, dolina, pradolina, dolina pogrzebana. → Wody podziemne. 3. O s.w.p. mówi się regularnie jako o formie dynamicznej w odróżnieniu do statycznego → zbiornika wód podziemnych. [AK, TM].

Czym jest Strumień wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S