Subzbiornik wód podziemnych co to jest
Co to jest Subzbiornik wód podziemnych. Wyjaśnienie Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Subzbiornik

Subzbiornik wód podziemnych
Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej innych i wykazujący znacząco mniejszą od nich zasobność. Sub- wyraża zarówno położenie zbiornika w pionie (w Polsce poniżej zbiorników czwartorzędowych), jak także znacząco mniejszą (zazwyczaj przynajmniej o rząd wielkości) zasobność mierzoną → parametrem zasobności, na przykład w l/(s∙km2). Nadkład subzbiornika ogranicza jego zasilanie, poprzez co zasoby eksploatacyjne są mniejsze, niż gdyby utwory budujące subzbiornik były odsłonięte (ryc. 114). → Zbiornik wód podziemnych, →Regionalizacja hydrogeologiczna.[AK] Ryc. 114. Subzbiornik wód podziemnych Przekrój poprzez kluczowe zbiorniki wód podziemnych (GZWP) obok gdańskim; w kwadratach – parametr zasobów dyspozycyjnych l/skm2, w dole (linią osiową) zaznaczono zasięg występowania wód słodkich; pod dwoma czwartorzędowymi (Q) zbiornikami śródmorenowymi (śródm.) i zbiornikiem pradolinnym (pradol.) leży subzbiornik kredowy (Cr2) o wskaźniku zasobowym prawie o rząd wielkości mniejszym od zbiornika pradolinnego.

Czym jest Subzbiornik wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S