Sulina klasyfikacja co to jest
Co to jest Sulina klasyfikacja (chemiczna wód). Wyjaśnienie wód) regulacja chemiczna wód.

Czy przydatne?

Co to jest Sulina klasyfikacja (chemiczna wód)

Sulina regulacja (chemiczna wód)
regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy naftowej. W Polsce używana w tym aspekcie dosyć szeroko, zazwyczaj z modyfikacjami L. Bojarskiego (ryc.115). → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 115. Model klasyfikacji hydrogeochemicznej wg Sulina.

Czym jest Sulina klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje S