Związek większej co to jest
Co to jest, że Związek większej śmiertelności chorych na ZZSK z aktywnością i czasem trwania.

Czy przydatne?

Definicja Związek większej śmiertelności chorych na ZZSK z aktywnością i czasem trwania choroby w słowniku

Co to jest: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) zaczyna się we wcześniejszym okresie życia, niż w razie innych reumatycznych chorób stawów, ponieważ już w trzeciej jego dekadzie. Dłuższy czas dolegliwości powoduje większe ryzyko rozwoju wszelkich powikłań, nie wiadomo jednak czy może determinować większą śmiertelność tej ekipie chorych.

ZZSK to przewlekła dolegliwość zapalana obejmująca stawy krzyżowo-biodrowe i kręgosłup. Najczęstszą powodem śmierci u chorych z ZZSK są złamania kręgów, zwichnięcia w stawach biodrowych i - znacząco rzadziej - zapalenie aorty, zaburzenia układu bodźco-przewodzącego serca, zwłóknienie płuc czy amyloidoza. Celem badania naukowców z University Hospital of Northern Norway (Norwegia), była ocena śmiertelności, przyczyn śmierci i czynników ryzyka śmierci przedwczesnej w dużej kohorcie chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Do badania zakwalifikowano 677 chorych na ZZSK przyjętych do ośrodka od 1977 roku. Oceny poszczególnych wyznaczników dokonano uwzględniając płeć chorych, ich wiek i miejsca zamieszkania. Wyniki porównano z właściwymi ekipami kontrolnym z całej populacji. Dodatkowo na podstawie uzyskanych danych z lat 1998-2000 u 360 pacjentów oceniono czynniki predykcyjne śmierci. Wśród chorych na ZZSK w badanym okresie zmarło 98 chorych, co stanowiło 14,5%. Wyniki badania wskazały na większą śmiertelność w ekipie mężczyzn chorych na ZZSK (standaryzowany parametr śmiertelności - SMR 1.63) w porównaniu z mężczyznami w populacji ogólnej. W całej ekipie kobiet z ZZSK nie odnotowano istotnej różnicy w śmiertelności w porównaniu z kobietami w populacji ogólnej. Trend zwiększonej śmiertelności zarysował się dopiero w podgrupie kobiet, u których czas trwania dolegliwości przekroczył 35-40 lat,.Najczęstszą przyczynę śmierci chorych na ZZSK stanowiły dolegliwości sercowo-naczyniowe (40%), wśród nich raczej kardiomiopatia (zwyrodnienie mięśnia sercowego), dolegliwości zastawkowe i zaburzenia przewodzenia. Następną grupę stanowiły dolegliwości nowotworowe (blisko 27%) i zakaźne (23%). Autorzy zaobserwowali istnienie zależności miedzy krótszym czasem życia chorych na ZZSK a takimi czynnikami, jak późna diagnoza dolegliwości (OR 1.05), powiększony poziom białka CRP w surowicy krwi (OR 2.68), parametru aktywności dolegliwości, następnie niezdolność do pracy (OR 3.65) i - co ciekawe - brak stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (OR 4.35). Wg autorów krótszy czas życia korelował z czasem trwania dolegliwości i nasileniem procesu zapalnego.   Zdaniem autorów, by przedłużyć życie chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, należy inicjalnie wykryć chorobę, stosować leczenie przeciwzapalne i monitorować czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.Oprac.: dr n med. Maciej Chałubiński2011 Nov;70(11):1921-5. Epub 2011 Jul 21Increased mortality in ankylosing spondylitis is related to disease activityhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784726  

Czym jest Związek większej znaczenie w Słownik medycyny Z .