Barwa wody; zabarwienie wody co to jest
Co to jest Barwa wody; zabarwienie wody, kolor w.. Wyjaśnienie kolor w. Właściwość fizyczna.

Czy przydatne?

Co to jest Barwa wody; zabarwienie wody, kolor w.

Definicja BARWA WODY; ZABARWIENIE WODY, KOLOR W.: Barwa wody; zabarwienie wody, kolor w.
Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych bądź zawieszonych barwnych związków organicznych (→ substancja organiczna, humus) albo rzadziej związków mineralnych. Wyróżnia się barwę rzeczywistą, spowodowaną rozpuszczonymi w wodzie związkami, i jedynie ta barwa powinna być oznaczana. Może także występować barwa pozorna spowodowana barwiącymi wodę zawiesinami. Wody podziemne zwykle są bezbarwne, lokalnie mogą wykazywać zabarwienie żółto-pomarańczowe do brunatnego (spowodowane substancjami organicznymi), zielonkawoniebieskie (wywołane obecnością kwaśnych soli żelaza) albo niebieskawe (((spowodowane obecnością wolnej siarki i siarkowodoru). Związki humusowe decydujące o zabarwieniu wody wpływają także na jej pH (ryc. 8). Intensywność zabarwienia wody wyraża się w skali platynowej Hazena – jednostka: mg Pt/dm3.[AM]]Ryc. 8. Współzależność barwy i pH w wodach zawierających substancje humusowe (wg Dojlido, 1995).

Słownik Bank Danych Hydrogeologicznych BDH; Baza Danych:
Znaczenie Hydrogeologicznych BDH; baza danych Funkcjonalnie wyodrębniona część składowa mechanizmu informatycznego, którego zadaniem jest przechowywanie danych hydrogeologicznych i technicznych i udostępnianie barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..
Słownik Bilans Wodno Gospodarczy; Bilans Wody:
Znaczenie gospodarczy; bilans wody Specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe wykonane dla określonego (zdefiniowanego) obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..
Słownik Bariery Biologiczne; Bariery, Bioekrany:
Znaczenie bariery, bioekrany Strefy aktywne biologicznie (→ aeracja warstwy wodonośnej), bariery biopolimerowe i tym podobne w warstwie wodonośnej, pozwalające na zatrzymanie i → biodegradację zanieczyszczeń barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..
Słownik Bernoulliego Równanie:
Znaczenie równanie Równanie ruchu cieczy doskonałej (nieściśliwej, nielepkiej) równoważne prawu zachowania energii cieczy. Jeżeli ruch jest ustalony i bezwirowy, B.r. ma postać: gdzie: z – wysokość nad barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..
Słownik Bilans Masowy; Bilans Masy:
Znaczenie bilans masy Zależność pomiędzy ilością określonej substancji dopływającej do badanego układu (na przykład warstwy wodonośnej, jeziora) a ilością tej substancji opuszczającej ten układ. Uwzględnia się barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..

Czym jest Barwa wody; zabarwienie wody znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: