Barwa wody; zabarwienie wody co to jest
Co to jest Barwa wody; zabarwienie wody, kolor w.. Wyjaśnienie kolor w. Właściwość fizyczna.

Czy przydatne?

Co to jest Barwa wody; zabarwienie wody, kolor w.

Definicja BARWA WODY; ZABARWIENIE WODY, KOLOR W.: Barwa wody; zabarwienie wody, kolor w.
Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych bądź zawieszonych barwnych związków organicznych (→ substancja organiczna, humus) albo rzadziej związków mineralnych. Wyróżnia się barwę rzeczywistą, spowodowaną rozpuszczonymi w wodzie związkami, i jedynie ta barwa powinna być oznaczana. Może także występować barwa pozorna spowodowana barwiącymi wodę zawiesinami. Wody podziemne zwykle są bezbarwne, lokalnie mogą wykazywać zabarwienie żółto-pomarańczowe do brunatnego (spowodowane substancjami organicznymi), zielonkawoniebieskie (wywołane obecnością kwaśnych soli żelaza) albo niebieskawe (((spowodowane obecnością wolnej siarki i siarkowodoru). Związki humusowe decydujące o zabarwieniu wody wpływają także na jej pH (ryc. 8). Intensywność zabarwienia wody wyraża się w skali platynowej Hazena – jednostka: mg Pt/dm3.[AM]]Ryc. 8. Współzależność barwy i pH w wodach zawierających substancje humusowe (wg Dojlido, 1995).

Słownik Baza Drenażu Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Najniższe w rozpatrywanym obszarze (obszar, struktura i tym podobne) położenie zwierciadła wody (lokalna b.d.w.p., regionalna b.d.w.p. i tym podobne))), w stronę którego jest skierowany barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..
Słownik Blok Obliczeniowy; Pole Elementarne:
Znaczenie Blok obliczeniowy; pole elementarne W → metodzie różnicowej część zdyskretyzowanego obszaru filtracji przypisana do węzła siatki → dyskretyzacji.[MR barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..
Słownik Biofilne Pierwiastki; Biogenne Pierwiastki, Biopierwiastki:
Znaczenie pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki Definicja wprowadzone poprzez geochemików, a stosowane regularnie poprzez biologów, oznaczające pierwiastki uczestniczące w budowie organizmów żywych barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..
Słownik Biotransformacja:
Znaczenie Niepełna → biodegradacja zanieczyszczeń w konsekwencji oddziaływania czynników środowiskowych (brak tlenu albo nutrientów, obecność toksyn, zmiany temperatury albo pH i tym podobne) albo utworzenia barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..
Słownik Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu; BZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych barwa wody; zabarwienie wody, kolor w..

Czym jest Barwa wody; zabarwienie wody znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: