Baza drenażu wód podziemnych co to jest
Co to jest Baza drenażu wód podziemnych. Wyjaśnienie Najniższe w rozpatrywanym obszarze (obszar.

Czy przydatne?

Co to jest Baza drenażu wód podziemnych

Definicja BAZA DRENAŻU WÓD PODZIEMNYCH: Baza drenażu wód podziemnych
Najniższe w rozpatrywanym obszarze (obszar, struktura i tym podobne) położenie zwierciadła wody (lokalna b.d.w.p., regionalna b.d.w.p. i tym podobne))), w stronę którego jest skierowany ruch wody podziemnej. B.d.w.p. są cieki wód powierzchniowych, wody stojące, morza. → Ciek (wodny).[SK].

Słownik Bariery Ochronne Techniczne:
Znaczenie techniczne Bariery ograniczające środkami technicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych. Przykłady barier technicznych to: bariery izolacyjne wykonane z materiałów baza drenażu wód podziemnych.
Słownik Biodegradacja Całkowita:
Znaczenie Biodegradacja całkowita Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM baza drenażu wód podziemnych.
Słownik Bagno; Moczar, Mokradło:
Znaczenie mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne baza drenażu wód podziemnych.
Słownik Barwa Wody; Zabarwienie Wody, Kolor W.:
Znaczenie zabarwienie wody, kolor w. Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych bądź zawieszonych barwnych związków organicznych (→ baza drenażu wód podziemnych.
Słownik Batometr; Batymetr:
Znaczenie Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości otworu. → Opróbowanie hydrogeologiczne, → Sygnalizator głębokości, → Próbnik, → baza drenażu wód podziemnych.

Czym jest Baza drenażu wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: