Bilans masowy; bilans masy co to jest
Co to jest Bilans masowy; bilans masy. Wyjaśnienie Zależność pomiędzy ilością określonej substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans masowy; bilans masy

Definicja BILANS MASOWY; BILANS MASY: Bilans masowy; bilans masy
Zależność pomiędzy ilością określonej substancji dopływającej do badanego układu (na przykład warstwy wodonośnej, jeziora) a ilością tej substancji opuszczającej ten układ. Uwzględnia się przy tym tworzenie albo rozkład danej substancji w badanym układzie. Najczęściej sporządza się b.m. dla azotu (uwzględniając wszystkie jego specjacje), tlenu (zazwyczaj dla wód powierzchniowych) i innych pierwiastków biofilnych, w szczególności dostarczanych z nawozami.[AM].

Słownik Biofilne Pierwiastki; Biogenne Pierwiastki, Biopierwiastki:
Znaczenie pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki Definicja wprowadzone poprzez geochemików, a stosowane regularnie poprzez biologów, oznaczające pierwiastki uczestniczące w budowie organizmów żywych bilans masowy; bilans masy.
Słownik Biodegradacja Całkowita:
Znaczenie Biodegradacja całkowita Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM bilans masowy; bilans masy.
Słownik Badania Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W specjalnych sytuacjach bilans masowy; bilans masy.
Słownik Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu; BZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych bilans masowy; bilans masy.
Słownik Bilans Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ bilans masowy; bilans masy.

Czym jest Bilans masowy; bilans masy znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: