Bilans masowy; bilans masy co to jest
Co to jest Bilans masowy; bilans masy. Wyjaśnienie Zależność pomiędzy ilością określonej substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans masowy; bilans masy

Definicja BILANS MASOWY; BILANS MASY: Bilans masowy; bilans masy
Zależność pomiędzy ilością określonej substancji dopływającej do badanego układu (na przykład warstwy wodonośnej, jeziora) a ilością tej substancji opuszczającej ten układ. Uwzględnia się przy tym tworzenie albo rozkład danej substancji w badanym układzie. Najczęściej sporządza się b.m. dla azotu (uwzględniając wszystkie jego specjacje), tlenu (zazwyczaj dla wód powierzchniowych) i innych pierwiastków biofilnych, w szczególności dostarczanych z nawozami.[AM].

Słownik Bilans Wodny:
Znaczenie Ilościowe ujęcie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe b.w. B.w. może być naturalny bilans masowy; bilans masy.
Słownik Balneotechnika:
Znaczenie Balneotechnika Dział inżynierii zajmujący się budową, urządzeniami i technicznym wyposażeniem zakładów przyrodoleczniczych. → Balneologia, → Balneoterapia.[TB i DM bilans masowy; bilans masy.
Słownik Bioremediacja; Biologiczne Oczyszczanie:
Znaczenie biologiczne oczyszczanie Oczyszczanie środowiska wodnogruntowego sposobami biologicznymi. Jedną z metod b. gruntów jest landfarming. Bazuje na poddaniu gruntów obróbce agrotechnicznej. Przez bilans masowy; bilans masy.
Słownik Bagno; Moczar, Mokradło:
Znaczenie mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne bilans masowy; bilans masy.
Słownik Badania Hydrogeologiczne Zbiorników Krasowych:
Znaczenie hydrogeologiczne zbiorników krasowych B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawierającą opis geometrii masywu skał skrasowiałych, ustalenie form i bilans masowy; bilans masy.

Czym jest Bilans masowy; bilans masy znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: