Bilans wodno gospodarczy co to jest
Co to jest Bilans wodno gospodarczy; bilans wody. Wyjaśnienie bilans wody Specjalistyczne.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans wodno gospodarczy; bilans wody

Definicja BILANS WODNO GOSPODARCZY; BILANS WODY: Bilans wodno gospodarczy; bilans wody
Specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe wykonane dla określonego (zdefiniowanego) obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z potrzebami użytkowników korzystających (ubiegających się o prawo korzystania) z tych zasobów, uwzględniające oddziaływania obiektów hydrotechnicznych i wymogi ochrony środowiska. Najogólniej b.w. jest zestawieniem potrzeb zdefiniowanego obszaru i możliwości ich zaspokojenia z istniejących zasobów. Celami takiego bilansowania są: ocena stanu użytkowania zasobów wodnych jednostki bilansowej i możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników i ograniczeni użytkowań dla minimalizacji ich skutków, a również tworzenie podstaw do ustalenia warunków korzystania z wód i koncepcji zagospodarowania zasobów wodnych.[AS].

Słownik Baza Drenażu Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Najniższe w rozpatrywanym obszarze (obszar, struktura i tym podobne) położenie zwierciadła wody (lokalna b.d.w.p., regionalna b.d.w.p. i tym podobne))), w stronę którego jest skierowany bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Błąd (W Badaniach Hydrogeologicznych):
Znaczenie hydrogeologicznych) Rozmiar określająca rozbieżność pomiędzy rezultatem pomiarów, obliczeń albo odtwarzania a wartością (wielkości fizycznej, liczby, funkcji) przyjętą jako wzorzec, którym może być bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Bilans Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Balneologia:
Znaczenie medycyny, edukacja zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych stosowanych do kąpieli i picia i peloidów, a również współdziałających czynników środowiskowych (na przykład bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Biotransformacja:
Znaczenie Niepełna → biodegradacja zanieczyszczeń w konsekwencji oddziaływania czynników środowiskowych (brak tlenu albo nutrientów, obecność toksyn, zmiany temperatury albo pH i tym podobne) albo utworzenia bilans wodno gospodarczy; bilans wody.

Czym jest Bilans wodno gospodarczy znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: