Bilans wodno gospodarczy co to jest
Co to jest Bilans wodno gospodarczy; bilans wody. Wyjaśnienie bilans wody Specjalistyczne.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans wodno gospodarczy; bilans wody

Definicja BILANS WODNO GOSPODARCZY; BILANS WODY: Bilans wodno gospodarczy; bilans wody
Specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe wykonane dla określonego (zdefiniowanego) obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z potrzebami użytkowników korzystających (ubiegających się o prawo korzystania) z tych zasobów, uwzględniające oddziaływania obiektów hydrotechnicznych i wymogi ochrony środowiska. Najogólniej b.w. jest zestawieniem potrzeb zdefiniowanego obszaru i możliwości ich zaspokojenia z istniejących zasobów. Celami takiego bilansowania są: ocena stanu użytkowania zasobów wodnych jednostki bilansowej i możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników i ograniczeni użytkowań dla minimalizacji ich skutków, a również tworzenie podstaw do ustalenia warunków korzystania z wód i koncepcji zagospodarowania zasobów wodnych.[AS].

Słownik Balneoterapia:
Znaczenie medycyny zajmujący się leczeniem różnych schorzeń i rehabilitacją – przywracaniem choremu sprawności fizycznej przy wykorzystaniu wód leczniczych, gazów naturalnych (→ gazowy skład wód (podziemnych bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Bakterie Grupy Coli:
Znaczenie Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii, patogennych, nie tworzących przetrwalników, zasiedlających zazwyczaj jelito grube człowieka i zwierząt. Część z nich wykazuje umiejętność do przeżywania i bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Badania Hydrogeologiczne Zbiorników Krasowych:
Znaczenie hydrogeologiczne zbiorników krasowych B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawierającą opis geometrii masywu skał skrasowiałych, ustalenie form i bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Bilans Wodny:
Znaczenie Ilościowe ujęcie → obiegu wody. Potraktowane dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe b.w. B.w. może być naturalny bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Bakterie Żelaziste:
Znaczenie Ekipa bakterii żyjących w wodach podziemnych i powierzchniowych, uzyskujących energię przez utlenianie żelaza (+2) do żelaza (+3), które odkłada się w ich organizmie. Działalność b.ż. wywołuje bilans wodno gospodarczy; bilans wody.

Czym jest Bilans wodno gospodarczy znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: