Bilans wodno gospodarczy co to jest
Co to jest Bilans wodno gospodarczy; bilans wody. Wyjaśnienie bilans wody Specjalistyczne.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans wodno gospodarczy; bilans wody

Definicja BILANS WODNO GOSPODARCZY; BILANS WODY: Bilans wodno gospodarczy; bilans wody
Specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe wykonane dla określonego (zdefiniowanego) obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z potrzebami użytkowników korzystających (ubiegających się o prawo korzystania) z tych zasobów, uwzględniające oddziaływania obiektów hydrotechnicznych i wymogi ochrony środowiska. Najogólniej b.w. jest zestawieniem potrzeb zdefiniowanego obszaru i możliwości ich zaspokojenia z istniejących zasobów. Celami takiego bilansowania są: ocena stanu użytkowania zasobów wodnych jednostki bilansowej i możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników i ograniczeni użytkowań dla minimalizacji ich skutków, a również tworzenie podstaw do ustalenia warunków korzystania z wód i koncepcji zagospodarowania zasobów wodnych.[AS].

Słownik Bilans Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolekcja wielkości → zasilania i strat wód podziemnych w określonym czasie i na wyodrębnionym obszarze (ryc. 11). → Obieg wody podziemnej, → Odpływ, → Ruch wody podziemnej, → Spływ bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Biotest:
Znaczenie określania jakościowych i ilościowych skutków biologicznych oddziaływań różnych substancji występujących albo wprowadzonych poprzez człowieka do wody. Obserwacje najczęściej dotyczą zmian określonej bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Biodegradacja Całkowita:
Znaczenie Biodegradacja całkowita Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Batometr; Batymetr:
Znaczenie Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości otworu. → Opróbowanie hydrogeologiczne, → Sygnalizator głębokości, → Próbnik, → bilans wodno gospodarczy; bilans wody.
Słownik Biofilne Pierwiastki; Biogenne Pierwiastki, Biopierwiastki:
Znaczenie pierwiastki; biogenne pierwiastki, biopierwiastki Definicja wprowadzone poprzez geochemików, a stosowane regularnie poprzez biologów, oznaczające pierwiastki uczestniczące w budowie organizmów żywych bilans wodno gospodarczy; bilans wody.

Czym jest Bilans wodno gospodarczy znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: