Bilans wodno gospodarczy co to jest
Co to jest BILANS WODNO GOSPODARCZY; BILANS WODY. Wyjaśnienie bilans wody Specjalistyczne.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans wodno gospodarczy; bilans wody

Definicja BILANS WODNO GOSPODARCZY; BILANS WODY: Bilans wodno gospodarczy; bilans wody
Specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe wykonane dla określonego (zdefiniowanego) obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z potrzebami użytkowników korzystających (ubiegających się o prawo korzystania) z tych zasobów, uwzględniające oddziaływania obiektów hydrotechnicznych i wymogi ochrony środowiska. Najogólniej b.w. jest zestawieniem potrzeb zdefiniowanego obszaru i możliwości ich zaspokojenia z istniejących zasobów. Celami takiego bilansowania są: ocena stanu użytkowania zasobów wodnych jednostki bilansowej i możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników i ograniczeni użytkowań dla minimalizacji ich skutków, a również tworzenie podstaw do ustalenia warunków korzystania z wód i koncepcji zagospodarowania zasobów wodnych.[AS].

Słownik Bagno; Moczar, Mokradło:
Znaczenie mokradło Region o ograniczonym drenażu, stale podmokły, okresowo zalewany albo zatapiany. Porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska bagiennego. Wody bagienne bilans wodno gospodarczy; bilans wody co to jest.
Słownik Badania Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W specjalnych sytuacjach bilans wodno gospodarczy; bilans wody definicja.
Słownik Barwa Wody; Zabarwienie Wody, Kolor W.:
Znaczenie zabarwienie wody, kolor w. Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych bądź zawieszonych barwnych związków organicznych (→ bilans wodno gospodarczy; bilans wody co znaczy.
Słownik Balneologia:
Znaczenie medycyny, edukacja zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych stosowanych do kąpieli i picia i peloidów, a również współdziałających czynników środowiskowych (na przykład bilans wodno gospodarczy; bilans wody słownik.
Słownik Biodegradacja Całkowita:
Znaczenie Biodegradacja całkowita Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM bilans wodno gospodarczy; bilans wody znaczenie.

Czym jest Bilans wodno gospodarczy znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: