Bilans wodno gospodarczy co to jest
Co to jest Bilans wodno gospodarczy; bilans wody. Wyjaśnienie bilans wody Specjalistyczne.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans wodno gospodarczy; bilans wody

Bilans wodno gospodarczy; bilans wody
Specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe wykonane dla określonego (zdefiniowanego) obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z potrzebami użytkowników korzystających (ubiegających się o prawo korzystania) z tych zasobów, uwzględniające oddziaływania obiektów hydrotechnicznych i wymogi ochrony środowiska. Najogólniej b.w. jest zestawieniem potrzeb zdefiniowanego obszaru i możliwości ich zaspokojenia z istniejących zasobów. Celami takiego bilansowania są: ocena stanu użytkowania zasobów wodnych jednostki bilansowej i możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników i ograniczeni użytkowań dla minimalizacji ich skutków, a również tworzenie podstaw do ustalenia warunków korzystania z wód i koncepcji zagospodarowania zasobów wodnych.[AS].

Czym jest Bilans wodno gospodarczy znaczenie w Słownik definicje B