Emja zanieczyszczeń; emja co to jest
Co to jest Emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających. Wyjaśnienie substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających

Definicja EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ; EMISJA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH: Emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających
Wydzielanie zanieczyszczeń, polutantów, z ognisk zanieczyszczenia do różnych środowisk, na przykład liczba zanieczyszczeń pyłowych albo gazowych wprowadzanych w jednostce czasu do atmosfery z ognisk naturalnych albo antropogenicznych (punktowych, liniowych, obszarowych). W sensie szerszym można także mówić o emisji zanieczyszczeń do innych środowisk, na przykład emisja zanieczyszczeń ze składowiska odpadów do wód podziemnych. → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[SW].

Słownik Energia Geotermiczna:
Znaczenie geotermiczna Energia cieplna użytkowana bezpośrednio albo przetwarzana na energię elektryczną, otrzymywana z wód termalnych i pary wodnej pochodzenia podziemnego. Szczególnym przypadkiem e.g. jest emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Efekt Sitowy:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Ekran Izolujący; Ekran Wodoszczelny:
Znaczenie ekran wodoszczelny Przegroda na drodze strumienia wód podziemnych wykonana z materiału o właściwościach izolacyjnych, ograniczająca albo uniemożliwiająca ich dopływ do obiektu typu: wyrobisko emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Efekt Przyścienny ΔsS, ΔHS; Zeskok Zwierciadła Na Filtrze:
Znaczenie ΔsS, ΔHS; zeskok zwierciadła na filtrze Zdarzenie obniżenia przepuszczalności na filtrze studni i w jego otoczeniu (na przykład wskutek starzenia się studni) objawiające się spadkiem zwierciadła ΔsS emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Ewaporymetr; Ewaporometr:
Znaczenie Ewaporymetr; ewaporometr Przyrząd do pomiaru parowania z wolnej powierzchni wodnej albo powierzchni gruntu.[SK emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.

Czym jest Emisja zanieczyszczeń; emisja znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: