Emja zanieczyszczeń; emja co to jest
Co to jest Emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających. Wyjaśnienie substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających

Definicja EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ; EMISJA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH: Emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających
Wydzielanie zanieczyszczeń, polutantów, z ognisk zanieczyszczenia do różnych środowisk, na przykład liczba zanieczyszczeń pyłowych albo gazowych wprowadzanych w jednostce czasu do atmosfery z ognisk naturalnych albo antropogenicznych (punktowych, liniowych, obszarowych). W sensie szerszym można także mówić o emisji zanieczyszczeń do innych środowisk, na przykład emisja zanieczyszczeń ze składowiska odpadów do wód podziemnych. → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[SW].

Słownik Efekt Przyścienny ΔsS, ΔHS; Zeskok Zwierciadła Na Filtrze:
Znaczenie ΔsS, ΔHS; zeskok zwierciadła na filtrze Zdarzenie obniżenia przepuszczalności na filtrze studni i w jego otoczeniu (na przykład wskutek starzenia się studni) objawiające się spadkiem zwierciadła ΔsS emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Ewaporacja E; Parowanie:
Znaczenie parowanie Mechanizmy, gdzie woda znajdująca się na powierzchni terenu w ciekłym albo stałym stanie skupienia przechodzi w stan lotny i unosi się do atmosfery. Składają się na to mechanizmy fizyczne emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Efekty Izotopowe:
Znaczenie Zmienność i różnicowanie się składu izotopowego związków chemicznych i faz fizycznych wskutek → frakcjonowania izotopowego i powiązane z tym zmiany niektórych cech tych związków i faz. Do w emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Ekosystem; Geobiocenoza, Biogeocenoza:
Znaczenie geobiocenoza, biogeocenoza Podstawowa jednostka ekologiczna stanowiąca funkcjonalną całość, obejmująca organizmy zasiedlające dany region i ich → środowisko abiotyczne, gdzie zachodzi zamiana materii emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.
Słownik Energia Geotermiczna:
Znaczenie geotermiczna Energia cieplna użytkowana bezpośrednio albo przetwarzana na energię elektryczną, otrzymywana z wód termalnych i pary wodnej pochodzenia podziemnego. Szczególnym przypadkiem e.g. jest emisja zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających.

Czym jest Emisja zanieczyszczeń; emisja znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: