Jon azotanowy; jon azotanowy co to jest
Co to jest Jon azotanowy; jon azotanowy (+5). Wyjaśnienie 5) Najpowszechniejsza forma występowania.

Czy przydatne?

Co to jest Jon azotanowy; jon azotanowy (+5)

Definicja JON AZOTANOWY; JON AZOTANOWY (+5): Jon azotanowy; jon azotanowy (+5)
Najpowszechniejsza forma występowania azotu mineralnego w wodach podziemnych w → warunkach utleniających. Pojawia się zazwyczaj jako sukces → mineralizacji substancji organicznych (roślinnych i zwierzęcych) bądź mechanizmów → nitryfikacji. J.a. występujące w wodach kolokwialnie są nazywane azotanami. → Jon azotynowy, → Azot azotanowy.[AM].

Słownik Jon Wodorowęglanowy:
Znaczenie Kluczowy anion niskozmineralizowanych wód podziemnych uczestniczący w → równowadze węglanowej. W wodach podziemnych pojawia się wskutek rozpuszczania → dwutlenku węgla i → ługowania skał węglanowych jon azotanowy; jon azotanowy (+5).
Słownik Jon Węglanowy:
Znaczenie występujący podrzędnie albo wręcz śladowo w niskozmineralizowanych zasadowych wodach podziemnych, biorący udział w → równowadze węglanowej (ryc. 22, 91). → Węglany, → Jon wodorowęglanowy.[AM jon azotanowy; jon azotanowy (+5).
Słownik Jon Chlorkowy Cl–; Jon Chloru (–1):
Znaczenie jon chloru (–1) Kluczowy anion występujący zawsze i powszechnie w wodach podziemnych. W wodach niskozmineralizowanych ma znaczenie podrzędne. Wspólnie z głębokością systematycznie wzrastają stężenia jon azotanowy; jon azotanowy (+5).
Słownik Jon Potasowy K+; Jon Potasu (+1):
Znaczenie jon potasu (+1) Powszechnie spotykany składnik wód podziemnych, występujący w stężeniach niższych niż pozostałe kluczowe kationy (→ kluczowe składniki wód). W wodach podziemnych potas występuje na jon azotanowy; jon azotanowy (+5).
Słownik Jednostka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Fragment litosfery stanowiący przestrzennie i dynamicznie zdefiniowany → mechanizm hydrogeologiczny (→ dział wód podziemnych). 1. J.h. regionalna, obszarowa, ogólna nazwa jednostki jon azotanowy; jon azotanowy (+5).

Czym jest Jon azotanowy; jon azotanowy znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: