Jon azotanowy; jon azotanowy co to jest
Co to jest Jon azotanowy; jon azotanowy (+5). Wyjaśnienie 5) Najpowszechniejsza forma występowania.

Czy przydatne?

Co to jest Jon azotanowy; jon azotanowy (+5)

Definicja JON AZOTANOWY; JON AZOTANOWY (+5): Jon azotanowy; jon azotanowy (+5)
Najpowszechniejsza forma występowania azotu mineralnego w wodach podziemnych w → warunkach utleniających. Pojawia się zazwyczaj jako sukces → mineralizacji substancji organicznych (roślinnych i zwierzęcych) bądź mechanizmów → nitryfikacji. J.a. występujące w wodach kolokwialnie są nazywane azotanami. → Jon azotynowy, → Azot azotanowy.[AM].

Słownik Jon Sodowy Na+; Jon Sodu (+1):
Znaczenie sodu (+1) Sód występuje w naturalnych wodach na (+1) stopniu utlenienia. J.s. jest jednym z głównych jonów wód naturalnych. W wodach niskozmineralizowanych występuje w nieznacznych ilościach rzędu 1 jon azotanowy; jon azotanowy (+5).
Słownik Jon Węglanowy:
Znaczenie występujący podrzędnie albo wręcz śladowo w niskozmineralizowanych zasadowych wodach podziemnych, biorący udział w → równowadze węglanowej (ryc. 22, 91). → Węglany, → Jon wodorowęglanowy.[AM jon azotanowy; jon azotanowy (+5).
Słownik Jon Siarczanowy ; Jon Siarczanowy (+6):
Znaczenie jon siarczanowy (+6) Kluczowy jon wód podziemnych, spotykany w → warunkach utleniających, gdzie jest fundamentalną metodą wodnej migracji siarki występującej na (+6) stopniu utlenienia. Pojawia się jon azotanowy; jon azotanowy (+5).
Słownik Jednostka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Fragment litosfery stanowiący przestrzennie i dynamicznie zdefiniowany → mechanizm hydrogeologiczny (→ dział wód podziemnych). 1. J.h. regionalna, obszarowa, ogólna nazwa jednostki jon azotanowy; jon azotanowy (+5).
Słownik Jakość Wody:
Znaczenie wody opisana zespołem cech stanowiących o przydatności wody do ustalonych celów. Bez dodatkowego ustalenia celu j.w. jest rozumiana jako przydatność dla zaopatrzenia ludności. J.w. ustala się jon azotanowy; jon azotanowy (+5).

Czym jest Jon azotanowy; jon azotanowy znaczenie w Słownik definicje J

  • Dodano:
  • Autor: