Jon siarczynowy; jon co to jest
Co to jest Jon siarczynowy; jon siarczanowy (+4). Wyjaśnienie siarczanowy (+4) Nietrwały, niewiele.

Czy przydatne?

Co to jest Jon siarczynowy; jon siarczanowy (+4)

Jon siarczynowy; jon siarczanowy (+4)
Nietrwały, niewiele stabilny jon spotykany w wodach podziemnych w podrzędnych ilościach jako przejściowy wytwór przemian utleniająco-redukcyjnych związków siarki. W j.s. siarka występuje na (+4) stopniu utlenienia. W standardowych analizach wód podziemnych jest zazwyczaj oznaczany łącznie z jonami siarczanowymi (+6) i regularnie jony te łącznie podawane są w formie siarczanów (+6). → Siarka.[AM].

Czym jest Jon siarczynowy; jon znaczenie w Słownik definicje J