Laplace'a równanie; równanie co to jest
Co to jest Laplace'a równanie; równanie potencjału. Wyjaśnienie potencjału Równanie różniczkowe.

Czy przydatne?

Co to jest Laplace'a równanie; równanie potencjału

Definicja LAPLACE'A RÓWNANIE; RÓWNANIE POTENCJAŁU: Laplace'a równanie; równanie potencjału
Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, eliptyczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L]. W hydrogeologii L.r. opisuje pole filtracji ustalonej bez zasilania.[MR].

Słownik Ług Resztkowy; Ług Pokrystalizacyjny:
Znaczenie Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Lej Depresji:
Znaczenie Depresja (obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni i tym podobne spowodowana jej pompowaniem. L.d. przedstawia się dzięki linii jednakowych depresji. Przy laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Liniowość Filtracji:
Znaczenie L.f. wyraża się proporcjonalnością strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z obowiązywaniem liniowego prawa filtracji Darcy'ego. Ruch wody podziemnej jest wtedy laminarny, a laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie ekwipotencjalna Linia łącząca na mapie albo przekroju punkty o jednakowym potencjale albo w hydrogeologii – punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej (→ hydroizohipsa). W ruchu ustalonym w laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK laplace'a równanie; równanie potencjału.

Czym jest Laplace'a równanie; równanie znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: