Laplace'a równanie; równanie co to jest
Co to jest Laplace'a równanie; równanie potencjału. Wyjaśnienie potencjału Równanie różniczkowe.

Czy przydatne?

Co to jest Laplace'a równanie; równanie potencjału

Definicja LAPLACE'A RÓWNANIE; RÓWNANIE POTENCJAŁU: Laplace'a równanie; równanie potencjału
Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, eliptyczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L]. W hydrogeologii L.r. opisuje pole filtracji ustalonej bez zasilania.[MR].

Słownik Ług Resztkowy; Ług Pokrystalizacyjny:
Znaczenie Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie ekwipotencjalna Linia łącząca na mapie albo przekroju punkty o jednakowym potencjale albo w hydrogeologii – punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej (→ hydroizohipsa). W ruchu ustalonym w laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Linia Prądu:
Znaczenie której kierunek (w opisie makroskopowym) pokrywa się w każdym jej punkcie z kierunkiem → prędkości filtracji (jest to wektory prędkości filtracji w każdym jej punkcie są styczne do l.p.). W ruchu laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Lej Depresji Kopalni:
Znaczenie kopalni Strefa obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło wód podziemnych) wywołanego odwadnianiem poziomów wodonośnych poprzez kopalnię. Zasięg l.d.k. to odległość od punktu największego laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Ługowanie; Wymywanie, Wypłukiwanie:
Znaczenie wymywanie, wypłukiwanie Mechanizm rozpuszczania skał albo minerałów (i odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania. Ł. skał osadowych, przy pełnej dostępności woda/skała, obejmuje laplace'a równanie; równanie potencjału.

Czym jest Laplace'a równanie; równanie znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: