Laplace'a równanie; równanie co to jest
Co to jest Laplace'a równanie; równanie potencjału. Wyjaśnienie potencjału Równanie różniczkowe.

Czy przydatne?

Co to jest Laplace'a równanie; równanie potencjału

Definicja LAPLACE'A RÓWNANIE; RÓWNANIE POTENCJAŁU: Laplace'a równanie; równanie potencjału
Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, eliptyczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L]. W hydrogeologii L.r. opisuje pole filtracji ustalonej bez zasilania.[MR].

Słownik Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych LZWP:
Znaczenie wód podziemnych LZWP Zbiornik wód podziemnych o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym (zasobowym), pozwalający na zaspokojenie lokalnych potrzeb wodnych. Parametry zasobnościowe LZWP mieszczą się laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Łukianowa Integrator; Integrator Hydrauliczny:
Znaczenie integrator; integrator hydrauliczny Hydrauliczne urządzenie analogowe wykorzystywane do rozwiązywania problemów filtracji ustalonej i nieustalonej. Złożona jest z sieci oporów hydraulicznych i naczyń laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Liniowość Filtracji:
Znaczenie L.f. wyraża się proporcjonalnością strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z obowiązywaniem liniowego prawa filtracji Darcy'ego. Ruch wody podziemnej jest wtedy laminarny, a laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Linia Prądu:
Znaczenie której kierunek (w opisie makroskopowym) pokrywa się w każdym jej punkcie z kierunkiem → prędkości filtracji (jest to wektory prędkości filtracji w każdym jej punkcie są styczne do l.p.). W ruchu laplace'a równanie; równanie potencjału.
Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK laplace'a równanie; równanie potencjału.

Czym jest Laplace'a równanie; równanie znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: