Wody reliktowe; w co to jest
Co to jest Wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne. Wyjaśnienie w. pogrzebane, w.

Czy przydatne?

Co to jest Wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne

Definicja WODY RELIKTOWE; W. SZCZĄTKOWE,W. POGRZEBANE, W. KOPALNE: Wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne
Wody uwięzione w skałach, powstałe w dawnych epokach geologicznych, kompletnie izolowane od wpływu czynników zewnętrznych. Genetycznie wyróżnia się → wody reliktowe sedymentacyjne i → wody reliktowe paleoinfiltracyjne. → Woda głębinowa, → Geneza wód podziemnych, → Systematyka wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Wody Reliktowe Sedymentacyjne:
Znaczenie sedymentacyjne Wody podziemne powstałe w procesie dawnej sedymentacji osadów morskich i jeziornych. Uwięzione w takich osadach, trwają w nich poprzez sporo okresów geologicznych do dziś. → Wody wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne.
Słownik Współczynnik Filtracji Pionowej Kz:
Znaczenie filtracji pionowej kz Współczynnik filtracji wyznaczany przy przepływie, przesiąkaniu pionowym, w tym poprzez utwory izolujące niewodonośne: słabo, pół- i nieprzepuszczalne. Odzwierciedla wówczas wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne.
Słownik Wodonosiec; Poziom Wodonośny, Horyzont Wodonośny, Kolektor:
Znaczenie wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor Geologiczne środowisko wód podziemnych zdolne do gromadzenia w sobie wody wolnej i jej przewodzenia i oddawania. Wodonoścem może być → warstwa wodonośna wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne.
Słownik Warstwa Elektryczna Podwójna; Dyfuzyjna Warstwa Podwójna:
Znaczenie podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów (na przykład → wodą podziemną). Etap stała o ładunku ujemnym gromadzi kationy z wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne.
Słownik Woda Hipertermalna:
Znaczenie Woda hipertermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 40°C.[JD wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne.

Czym jest Wody reliktowe; w. szczątkowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: