Wody reliktowe; w co to jest
Co to jest WODY RELIKTOWE; W. SZCZĄTKOWE,W. POGRZEBANE, W. KOPALNE. Wyjaśnienie w. pogrzebane, w.

Czy przydatne?

Co to jest Wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne

Definicja WODY RELIKTOWE; W. SZCZĄTKOWE,W. POGRZEBANE, W. KOPALNE: Wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne
Wody uwięzione w skałach, powstałe w dawnych epokach geologicznych, kompletnie izolowane od wpływu czynników zewnętrznych. Genetycznie wyróżnia się → wody reliktowe sedymentacyjne i → wody reliktowe paleoinfiltracyjne. → Woda głębinowa, → Geneza wód podziemnych, → Systematyka wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Woda:
Znaczenie bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne co to jest.
Słownik Wskaźnik Infiltracji Efektywnej; Moduł (Wskaźnik) Zasilania:
Znaczenie infiltracji efektywnej; moduł ( parametr) zasilania Relacja ilości infiltrującej wody docierającej do → strefy saturacji (→ infiltracja skuteczna) do wysokości średnich rocznych →opadów wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne definicja.
Słownik Woda Śródzłożowa:
Znaczenie Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda podzłożowa, → Woda nadzłożowa.[TB wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne co znaczy.
Słownik Wydajność Potencjalna Studni:
Znaczenie Wydajność potencjalna studni Max. wydajność umownej studni wierconej, poprawnie zafiltrowanej, przy dopuszczalnej depresji.[AK wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne słownik.
Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – wody reliktowe; w. szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne znaczenie.

Czym jest Wody reliktowe; w. szczątkowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: