Lej depresji kopalni co to jest
Co to jest Lej depresji kopalni. Wyjaśnienie obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło.

Czy przydatne?

Co to jest Kopalni Depresji Lej

Definicja LEJ DEPRESJI KOPALNI: Lej depresji kopalni
Strefa obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło wód podziemnych) wywołanego odwadnianiem poziomów wodonośnych poprzez kopalnię. Zasięg l.d.k. to odległość od punktu największego obniżenia powierzchni piezometrycznej (zazwyczaj w miejscu drenażu wód podziemnych) do miejsca, gdzie to obniżenie praktycznie zanika. L.d.k. może rozwinąć się w kilku poziomach wodonośnych, jeśli pozostają one w → kontakcie hydraulicznym. → Lej depresji, → Depresja zwierciadła wody. [TB].

Słownik Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie ekwipotencjalna Linia łącząca na mapie albo przekroju punkty o jednakowym potencjale albo w hydrogeologii – punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej (→ hydroizohipsa). W ruchu ustalonym w lej depresji kopalni.
Słownik Lizymetr:
Znaczenie do pomiaru wielkości → infiltracji i → ewapotranspiracji w naturalnych warunkach (polowych). Skrzynia umieszczona w ziemi, wypełniona gruntem o nienaruszonej strukturze i glebą wspólnie z naturalną lej depresji kopalni.
Słownik Laplace'a Równanie; Równanie Potencjału:
Znaczenie równanie potencjału Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, eliptyczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L]. W hydrogeologii L.r. opisuje pole filtracji ustalonej bez zasilania.[MR lej depresji kopalni.
Słownik Ług Resztkowy; Ług Pokrystalizacyjny:
Znaczenie Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD lej depresji kopalni.
Słownik Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych LZWP:
Znaczenie wód podziemnych LZWP Zbiornik wód podziemnych o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym (zasobowym), pozwalający na zaspokojenie lokalnych potrzeb wodnych. Parametry zasobnościowe LZWP mieszczą się lej depresji kopalni.

Czym jest Lej depresji kopalni znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: