Lokalny zbiornik wód co to jest
Co to jest Lokalny zbiornik wód podziemnych LZWP. Wyjaśnienie podziemnych LZWP Zbiornik wód.

Czy przydatne?

Co to jest Lokalny zbiornik wód podziemnych LZWP

Definicja LOKALNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH LZWP: Lokalny zbiornik wód podziemnych LZWP
Zbiornik wód podziemnych o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym (zasobowym), pozwalający na zaspokojenie lokalnych potrzeb wodnych. Parametry zasobnościowe LZWP mieszczą się pomiędzy cechami → głównego zbiornika wód podziemnych i → miejscowego zbiornika wód podziemnych.[AS].

Słownik Liniowość Filtracji:
Znaczenie L.f. wyraża się proporcjonalnością strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z obowiązywaniem liniowego prawa filtracji Darcy'ego. Ruch wody podziemnej jest wtedy laminarny, a lokalny zbiornik wód podziemnych lzwp.
Słownik Lej Depresji:
Znaczenie Depresja (obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni i tym podobne spowodowana jej pompowaniem. L.d. przedstawia się dzięki linii jednakowych depresji. Przy lokalny zbiornik wód podziemnych lzwp.
Słownik Liniowość Równania Filtracji:
Znaczenie filtracji L.r.f. (r. Boussinesqa) wynika z faktu, że wysokość hydrauliczna H (pełniąca w równaniu rolę funkcji stanu) występuje w pierwszej potędze. L.r.f. względem parametrów (T, k, S, W) zachodzi lokalny zbiornik wód podziemnych lzwp.
Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK lokalny zbiornik wód podziemnych lzwp.
Słownik Lewar Ssący; Syfon:
Znaczenie Rura zakrzywiona w kształcie odwróconej litery U albo V, umożliwiająca przepływ wody ze studzien eksploatacyjnych do → studni zbiorczej, gdzie zwierciadło wody jest położone niżej (ryc. 51).Ryc. 51 lokalny zbiornik wód podziemnych lzwp.

Czym jest Lokalny zbiornik wód znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: