Mętność wody co to jest
Co to jest Mętność wody. Wyjaśnienie optyczna (organoleptyczna) wody określająca umiejętność do.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Mętność

Definicja MĘTNOŚĆ WODY: Mętność wody
Właściwość optyczna (organoleptyczna) wody określająca umiejętność do pochłaniania i rozpraszania promieni świetlnych. Spowodowana jest najczęściej poprzez cząsteczki koloidalne albo zawiesiny (cząsteczki ilaste, substancję organiczną, krzemionkę, nierozpuszczone węglany, wodorotlenki żelaza, koloidalną siarkę, emulsje różnego typu, a nawet skupienia bakterii). Niezanieczyszczone wody podziemne zazwyczaj nie są mętne. Zmętnienie wód gruntowych może występować okresowo: w czasie powodzi albo roztopów, szczególnie przy odkrytych, szczelinowych albo krasowych systemach krążenia. Zmętnienie wód podziemnych może także być spowodowane zbyt intensywnym pompowaniem wody ze studni. M.w. jest wyrażana w Polsce w skali krzemionkowej (jednostką jest 1 mg/dm3 SiO2 o wymiarze cząstek około 100 μm). W Europie Zachodniej są także służące jednostki JTU i NTU. Definicją przeciwstawnym do m.w. jest → przezroczystość wody.[AM].

Słownik Metody Analogii Hydrogeologicznej Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń Sposoby obliczania prognozowanych dopływów wody do nowych kopalń lub nowych partii i/albo poziomów wydobywczych w rozwijających się kopalniach na mętność wody.
Słownik Metody Statystyczne Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie statystyczne prognozowania zawodnienia kopalń M.s.p.z.k. opierają się na opisowym, probabilistycznym traktowaniu dopływów do kopalń i ich zależności od innych zjawisk przyrodniczych i warunków mętność wody.
Słownik Mapa Hydrogeologiczna Wyrobisk Górniczych:
Znaczenie hydrogeologiczna wyrobisk górniczych Mapa wyrobisk górniczych, na której są wyróżnione przedmioty hydrogeologiczne, miejsca i natężenia wypływów wody, kierunki spływu wód, zbiorniki wodne w mętność wody.
Słownik Mikroporowatość:
Znaczenie Występowanie w skale porów na tyle drobnych, iż zatrzymują wodę pomimo działającej na nią siły ciężkości i uniemożliwiają jej przepływ. Wg klasyfikacji sedymentologicznej przeciętna średnica mętność wody.
Słownik Monitoring Osłonowy Ujęcia Wód Podziemnych:
Znaczenie ujęcia wód podziemnych M.o.u.w.p. tytułujemy mechanizm stałego śledzenia ilościowych i jakościowych zmian wód podziemnych w → strefie ochronnej i w samym ujęciu, w celu kontroli skuteczności ich mętność wody.

Czym jest Mętność wody znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: