Wtłaczanie wody do górotworu co to jest
Co to jest Wtłaczanie wody do górotworu. Wyjaśnienie Sposób nieszkodliwego dla środowiska.

Czy przydatne?

Co to jest Wtłaczanie wody do górotworu

Definicja WTŁACZANIE WODY DO GÓROTWORU: Wtłaczanie wody do górotworu
Sposób nieszkodliwego dla środowiska pozbywania się → ścieków, w tym także słonych wód kopalnianych i zużytych wód termalnych, opierający na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do warstw porowatych i przepuszczalnych izolowanych od poziomów wodonośnych zawierających wody użytkowe (→ woda użytkowa). Rozróżnia się w.w.d.g. bezpowrotne do głęboko zalegających, zamkniętych struktur geologicznych o odpowiedniej → pojemności wodnej i, w razie wód kopalnianych, w.w.d.g. recyrkulacyjne do → warstw wodonośnych drenowanych poprzez wyrobiska górnicze. w razie wtłaczania bezpowrotnego wtłaczane ścieki muszą pozostawać w utworach, do których zostały wtłoczone, poprzez czas nieograniczony. w razie wtłaczania recyrkulacyjnego część wtłaczanych wód filtruje z powrotem do drenujących wyrobisk górniczych, tworząc obieg zamknięty.[MR].

Słownik Właściwości Hydrogeologiczne Liczbowe:
Znaczenie hydrogeologiczne liczbowe W.h. charakteryzują liczbowo: parametry– wielkości charakterystyczne dla procesu, wskaźniki o podobnym znaczeniu (w. infiltracji, porowatości, krenologiczny), współczynniki wtłaczanie wody do górotworu.
Słownik Warstwa Wodonośna:
Znaczenie W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry wtłaczanie wody do górotworu.
Słownik Współczynniki Farmakodynamiczne:
Znaczenie farmakodynamiczne Min. stężenia składników stałych i/albo gazowych i///albo min. temperatura mogąca stanowić podstawę do uznania wody za → wodę: leczniczą, → mineralną i/////albo → swoistą.[JD wtłaczanie wody do górotworu.
Słownik Wsiąkanie:
Znaczenie etap → przesączania, procesu →infiltracji. Wnikanie wody do drobnych pustek przy powierzchni (gleba, utwory porowate, drobne szczeliny). Jeżeli woda wpływa do kanałów krasowych albo otwartych wtłaczanie wody do górotworu.
Słownik Woda Śródzłożowa:
Znaczenie Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda podzłożowa, → Woda nadzłożowa.[TB wtłaczanie wody do górotworu.

Czym jest Wtłaczanie wody do górotworu znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: