Kwasowanie skał strefy co to jest
Co to jest Kwasowanie skał strefy przyotworowej. Wyjaśnienie przyotworowej K.s. jest zabiegiem.

Czy przydatne?

Co to jest Kwasowanie skał strefy przyotworowej

Definicja KWASOWANIE SKAŁ STREFY PRZYOTWOROWEJ: Kwasowanie skał strefy przyotworowej
K.s. jest zabiegiem technicznym prowadzonym w skałach węglanowych, mającym na celu intensyfikację przepływu wód z warstwy wodonośnej do studni (odwiertu), a więc →usprawnianie studni. Zabiegi kwasowania łączy się regularnie ze szczelinowaniem skał węglanowych (→ szczelinowanie skał strefy przyotworowej). Mogą być one realizowane kilkakrotnie w tym samym interwale głębokości. Stężenia roztworu kwasującego zależą od ciśnienia złożowego, współczynnika przepuszczalności, jak także wykształcenia litologicznego warstwy wodonośnej. Liczba wtłaczanej do warstwy wodonośnej cieczy reakcyjnej jest uzależniona od przepuszczalności skał i mieści się w przedziale od 0,4 do 1,5 m 3 /1 mb miąższości. → Usprawnianie studni.[AR].

Słownik Koagulacja:
Znaczenie mechanizm łączenia się cząstek koloidalnych w większe skupiska. Jednym z czynników uniemożliwiających koagulację są jednoimienne ładunki elektryczne na cząsteczkach;2) pomniejszenie stopnia dyspersji kwasowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Krzywa Przejścia; Krzywa Przebicia:
Znaczenie krzywa przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach kwasowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR kwasowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Krzywa Uziarnienia Sumacyjna; K. Granulometryczna, K. Przesiewu:
Znaczenie sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu Graficzny obraz wyników → analizy granulometrycznej, odzwierciedlający rozkład ziarnowy próbki, wyrażający jaki jest względny udział wagowy ziarn o danej kwasowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Krzywa Stanów Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Krzywa obrazująca ruch zwierciadła wód podziemnych (obniżenie i wznoszenie) w momencie, sporządzona na podstawie obserwacji codziennych, cotygodniowych i tak dalej w studniach kwasowanie skał strefy przyotworowej.

Czym jest Kwasowanie skał strefy znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: