Kwasowanie skał strefy co to jest
Co to jest Kwasowanie skał strefy przyotworowej. Wyjaśnienie przyotworowej K.s. jest zabiegiem.

Czy przydatne?

Co to jest Kwasowanie skał strefy przyotworowej

Kwasowanie skał strefy przyotworowej
K.s. jest zabiegiem technicznym prowadzonym w skałach węglanowych, mającym na celu intensyfikację przepływu wód z warstwy wodonośnej do studni (odwiertu), a więc →usprawnianie studni. Zabiegi kwasowania łączy się regularnie ze szczelinowaniem skał węglanowych (→ szczelinowanie skał strefy przyotworowej). Mogą być one realizowane kilkakrotnie w tym samym interwale głębokości. Stężenia roztworu kwasującego zależą od ciśnienia złożowego, współczynnika przepuszczalności, jak także wykształcenia litologicznego warstwy wodonośnej. Liczba wtłaczanej do warstwy wodonośnej cieczy reakcyjnej jest uzależniona od przepuszczalności skał i mieści się w przedziale od 0,4 do 1,5 m 3 /1 mb miąższości. → Usprawnianie studni.[AR].

Czym jest Kwasowanie skał strefy znaczenie w Słownik definicje K