Obsypka co to jest
Co to jest Obsypka. Wyjaśnienie wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a.

Czy przydatne?

Co to jest Obsypka

Definicja OBSYPKA: Obsypka
Luźny materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby umożliwiała swobodny przepływ wody, a uniemożliwiała tak zwany → piaszczenie, a więc dopływ drobnych części do studni. → Filtr z obsypką, → Szybkość filtracji krytyczna, → Strefa przyotworowa. Por. PN-77/G-01300, PN 92/G-01201.[AK].

Słownik Oporność Czasowa:
Znaczenie Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → obsypka.
Słownik Odwadnianie Obiektów Budowlanych:
Znaczenie obiektów budowlanych Odwadnianie podejmowane w celu ochrony obiektów budowlanych w czasie okresowego albo trwałego podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych (ryc. 69). → Spiętrzenie wód podziemnych obsypka.
Słownik Obszar Źródliskowy:
Znaczenie Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię terenu i ujawnia w formie → podmokłości, →wycieków, rzadziej źródeł. Zespół obsypka.
Słownik Opad Mokry:
Znaczenie atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja obsypka.
Słownik Otwór Wyprzedzający; Przedwiert:
Znaczenie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone obsypka.

Czym jest Obsypka znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: