Obsypka co to jest
Co to jest OBSYPKA. Wyjaśnienie wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a.

Czy przydatne?

Co to jest Obsypka

Definicja OBSYPKA: Obsypka
Luźny materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby umożliwiała swobodny przepływ wody, a uniemożliwiała tak zwany → piaszczenie, a więc dopływ drobnych części do studni. → Filtr z obsypką, → Szybkość filtracji krytyczna, → Strefa przyotworowa. Por. PN-77/G-01300, PN 92/G-01201.[AK].

Słownik Opadomierz; Deszczomierz, Ombrometr:
Znaczenie deszczomierz, ombrometr Przyrząd do pomiaru opadu atmosferycznego w formie ciekłej (deszcz) i stałej (śnieg, krupy). W Polsce stosuje się o. Hellmanna o pow. chwytnej 200 cm2 Standardowa wysokość obsypka co znaczy.
Słownik Odpływ Podpowierzchniowy Hh, Qh; O. Hipodermalny, O. Ródpokrywowy, O.Kontaktowy:
Znaczenie podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji, przebiega w strefie aeracji, dzieli się na bezpośredni i opóźniony obsypka krzyżówka.
Słownik Okno Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o.h. są pochodzenia erozyjnego albo sedymentacyjnego (ryc. 71 obsypka co to jest.
Słownik Odpływ Krenologiczny:
Znaczenie krenologiczny Sumaryczna wydajność źródeł w granicach zlewni powierzchniowej, uczestnicząca w danym okresie bilansowym w formowaniu odpływu rzecznego (powstałego z sumy odpływu podziemnego i spływu obsypka słownik.
Słownik Odwadnianie Sposobem Górniczym:
Znaczenie górniczym Odwadnianie kopalni polegające na wykorzystywaniu podziemnych wyrobisk korytarzowych i otworów wierconych z nich w różnych kierunkach i o różnej długości w celu drenażu wód podziemnych z obsypka czym jest.

Czym jest Obsypka znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: