Obsypka co to jest
Co to jest Obsypka. Wyjaśnienie wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a.

Czy przydatne?

Co to jest Obsypka

Definicja OBSYPKA: Obsypka
Luźny materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby umożliwiała swobodny przepływ wody, a uniemożliwiała tak zwany → piaszczenie, a więc dopływ drobnych części do studni. → Filtr z obsypką, → Szybkość filtracji krytyczna, → Strefa przyotworowa. Por. PN-77/G-01300, PN 92/G-01201.[AK].

Słownik Operat Wodnoprawny:
Znaczenie Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także obsypka.
Słownik Odwadnianie Sposobem Górniczym:
Znaczenie górniczym Odwadnianie kopalni polegające na wykorzystywaniu podziemnych wyrobisk korytarzowych i otworów wierconych z nich w różnych kierunkach i o różnej długości w celu drenażu wód podziemnych z obsypka.
Słownik Ocena Oddziaływania Na Środowisko OOŚ:
Znaczenie na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i obsypka.
Słownik Opad Efektywny:
Znaczenie Opad skuteczny Część opadu całkowitego transformowana (przechodząca) w bezpośredni odpływ powierzchniowy. → Krzywa infiltracji, →Odpływ.[AK obsypka.
Słownik Odwadnianie Wyprzedzające:
Znaczenie wyprzedzające Drenaż wody z górotworu przewidzianego do rozcięcia wyrobiskami górniczymi w celu obniżenia w nim → ciśnienia hydrostatycznego. Służące w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. → obsypka.

Czym jest Obsypka znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: