Obsypka co to jest
Co to jest Obsypka. Wyjaśnienie wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a.

Czy przydatne?

Co to jest Obsypka

Definicja OBSYPKA: Obsypka
Luźny materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby umożliwiała swobodny przepływ wody, a uniemożliwiała tak zwany → piaszczenie, a więc dopływ drobnych części do studni. → Filtr z obsypką, → Szybkość filtracji krytyczna, → Strefa przyotworowa. Por. PN-77/G-01300, PN 92/G-01201.[AK].

Słownik Otwory W Odwadnianiu Kopalń:
Znaczenie odwadnianiu kopalń Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu albo z wyrobiska górniczego, wykorzystywane do drenażu → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska albo obniżenia w nim → obsypka.
Słownik Obszar (Strefa) Zasilania Wód Podziemnych; Strefa Infiltracji:
Znaczenie zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również sztucznie magazynowane) przenikają bezpośrednio albo pośrednio (poprzez utwory obsypka.
Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym obsypka.
Słownik Opad Podziemny:
Znaczenie Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych. O.p. zaznacza się najwyraźniej w górach i na brzegu morza. → obsypka.
Słownik Objaśnienia Symboli:
Znaczenie Objaśnienia symboli >Debye'a-Huckela równanie.[JD obsypka.

Czym jest Obsypka znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: